Sundhedstilbud

Opdateret 30. marts 2020

Sundhedsplejen

Barsels- og etableringsbesøg opretholdes (inden 5. dag og inden 3 uger efter fødslen).

Intensiv spædeindsats opretholdes (socialt udsatte familier).

Åbningstiden på telefontid udvides hver dag til at være 4 timer i stedet for den ene time, der normalt er telefontid.

Tandplejen

Akuttjeneste (akut tandpine – børn og omsorgstandpleje).

Center for Sundhed

Vi holder åbent i Psykiatrien i Nordvest, fordi der er behov for sengepladserne til de særligt sårbare. Vi forsøger, alt vi kan, med virtuelle besøg hos borgerne og holder en venteseng ledig, så vi til alle tider undgår to indlagte borgere på samme stue.

Du har stadig mulighed for at få 'Åben Anonym Rådgivning', men udelukkende ved telefonisk kontakt hver torsdag kl. 14-16.30. Tlf. 9611 7581. 

Samtidig er der åbent på de somatiske akutpladser.

Vi har aflyst al træning/rehabilitering, som ikke er nødvendig, men vi fastholder det, som er nødvendigt for at undgå senfølger ved manglende træning.

Det Sociale Akuttilbud tilbyder telefonisk kontakt alle dage kl. 7-22, hvis du pludselig får det dårligt - fx i forbindelse med en livskrise, selvmordstanker eller psykisk sygdom. Alle borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner kan ringe - også pårørende og fagpersoner. Det er gratis, du kan være anonym, og du behøver ingen henvisning fra din læge. Ring på tlf. 20936488. 

Sygeplejeklinikkerne

Sygeplejeklinikken holdes åben i Center for Sundhed, men venteområdet er spredt ud for at undgå smittefare.

Sygeplejeklinikkerne i Ulfborg og Vinderup er lukkede – funktionen varetages her af hjemmesygeplejen. 

Sundhedsfremme- og forebyggelse

En del sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag er indstillet, da mange af brugerne tilhører sårbare grupper. 

Dagcentre

Dagcentrene på både social- og sundhedsområdet er lukkede. Ved behov for hjælp i hjemmet kan borgeren eller dennes pårørende rette henvendelse til visitationen for at få den nødvendige hjælp. 

 

keyboard_arrow_up