Energibesparelser og grøn forretningsudvikling

Vi stiller skarpt på virksomhedernes energibesparelser og grønne forretningsudvikling. Via projektet tilbydes vejledning og tilskudsmidler til at få startet på grøn vækst. 
Projekt ECSMV er et samarbejde imellem Holstebro og Struer Kommuner.

Projektet

Formålet er at fremme grøn forretningsudvikling og energieffektivitet i det lokale erhvervsliv, for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og vækst. Samtidig formindskes klimaaftrykket. Projektet fokuserer på:

 • Gennemgang af produkter, processer og energiforbrug
 • Afdækning af virksomhedens grønne potentialer
 • Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsplan med økonomiske og miljømæssige gevinster
 • Adgang til viden, workshops og netværk med andre virksomheder

Processen

1. Screening

Som en del af screeningen kan virksomheden få besøg af projektlederen, hvor der vil være fokus på:

 • Virksomhedens energi- og ressourceforbrug
 • Rest- og spildprodukter
 • Grønne forretningspotentialer, herunder erfaring med CSR, bæredygtighed, FN’s 17 verdensmål, Cirkulær Økonomi, mv.
 • Hvis du ikke allerede har modtaget en henvendelse, kan du kontakte projektleder Brian Sørensen. 

2. Eksperthjælp

Din virksomhed kan modtage tilskud til rådgivning fra en ud af 11 prækvalificerede rådgivere.

Rådgivningen skal bruges til udvikling af en grøn forretningsplan, som anviser konkrete potentialer for energi- og materialebesparelser samt grønne forretningspotentialer.

Der er mulighed for at søge tilskud til konsulentydelser for optil 57.375 kroner for et rådgivningsforløb på max 6 måneder.

3. Eksekvering

Den grønne forretningsplan kan derefter danne grundlag for tilskud til gennemførelse og implementering af den grønne forretningsplan. Der kan søges om maksimalt 200.000 kroner. 

Tilskuddet vil eksempelvis kunne anvendes til:

 • Indkøb af maskiner og udstyr
 • Rådgivning som er nødvendig for implementeringen 
 • Licenser, knowhow og patenter

4. Netværk

Som en del af projektet gives der adgang til et netværk med fokus på grønne forretningsmodeller og udvikling og relaterede temaer.

Virksomhederne vil blive inviteret med til et dialogforum, vidensdeling og netværksmøder, med det formål at tilbyde de bedste rammer og redskaber for at fortsætte den grønne udvikling.
 


Hvilken nytte giver projektet dig? 

På projektets hjemmeside kan ud se forskellige cases og nyheder, som løbende opdateres.

Se blandt andet en artikel i ErhvervPlus, et interview med projektleder Brian Sørensen

Er dette interessant for din virksomhed, og er du endnu ikke blevet kontaktet, så tag kontakt til projektlederen og sæt et møde op!

Hvem kan være med?

For at kunne deltage i projektet skal din virksomhed leve op til nogle enkelte krav om virksomhedens størrelse og branche.

 • Beliggende i Holstebro kommune
 • Status som SMV, med op til 249 ansatte, en årlig omsætning på max 50 mio. EURO og/eller en årlig balance på 43 mio. EURO.
 • Virksomheder med primær produktion inden for landbrugsproduktion, fiskeri og akvakultur kan ikke deltage i projektet.
 • Projektet medfinansieres af Region Midtjylland. Målsætningen er, at der skal screenes ca. 800 virksomheder i regionen, hvoraf der vil blive udvalgt 200 virksomheder, som vil modtage konsulenthjælp.

Der skal i Holstebro og Struer Kommuner screenes sammenlagt 70 virksomheder, heraf skal de 40 være beliggende i Holstebro og de resterende 30 i Struer.

Kontakt til projektleder

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Brian Sørensen, Projektleder ECSMV Holstebro, mobil 2072 6194. 

Projektforløbet faciliteres af projektleder Brian Sørensen, der også er bindeled til andre erhvervsservicetilbud fra Holstebro Kommune samt øvrige relevante samarbejdspartnere, herunder Erhvervshus Midtjylland.