Sletten 59 Holstebro

Beskrivelse

Holstebro Kommune sælger 15.680 m2 erhvervsareal beliggende Sletten 59 i Holstebro.

Pris

  • 235 kr. pr. m2 for facadearealet, som udgør 5.068 m2.
  • 210 kr. pr. m2 for bagarealet, som udgør 10.612 m2.

Priserne skal tillægges moms på 25%. 

Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak, men eksklusiv tilslutningsbidrag til vand, el og fjernvarme. 

Erhvervsgrunde Sletten 59 i Holstebro

Områdets anvendelse og bebyggelsens omfang

Området må kun anvendes til lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed, én groshandel og lignende.
Bebyggelsesprocent: max. 40% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 8.5 m over terræn.


keyboard_arrow_up