Sletten Holstebro

Beskrivelse

Industriområdet Sletten er beliggende ca. 2 km øst for Holstebro.

Sletten 37 b er på 8.298 m2 og

Sletten 53 er på 6.995 m2.

Pris

  • 235 kr. pr. m2 for facadearealer (de første 50 meter, der ligger nærmest Viborgvej),
  • 210 kr. pr. m2 for bagarealer

Priserne skal tillægges moms på 25%.

Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak, men eksklusiv tilslutningsbidrag til vand, el og fjernvarme

Erhvervsgrunde Sletten i Holstebro

Områdets anvendelse og bebyggelsens omfang

Området må kun anvendes til lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed, én groshandel og lignende.
Bebyggelsesprocent: max. 40% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 8.5 m over terræn.


keyboard_arrow_up