Erhvervsgrunde på Sletten, Holstebro

Industriområdet Sletten er beliggende ca. 2 km øst for Holstebro. Området ligger kun 2 minutter fra Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må kun anvendes til lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og lignende. 

Grundene langs Viborgvej er forbeholdt virksomheder, som har behov for synlighed i form af en repræsentativ facade mod Viborgvej. 

 

SLETTEN 59 ER RESERVERET:

Mindstepris (4.409 m2 á 210 kr.) 925.890 kr. ekskl. moms.
Sletten 59 sælges som én grund.
Vejadgang via eksisterende vej på enten nord eller vestsiden af grunden.

 

Se stort kort

Pris

235 kr. pr. m2 for facadearealer (de første 50 meter, der ligger nærmest Viborgvej), 210 kr. pr. m2 for bagarealer.

Priserne skal tillægges moms på 25%.

Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til kloak, men eksklusiv tilslutningsbidrag til vand, el og fjernvarme.

Udstykning

Området skal anvendes til erhvervsformål, såsom service, lettere værksteds- og industriformål, engroshandel, lager, administration og visse butikstyper. Der må ikke drives handel med dagligvarer i området. 

Andre virksomheder i området

Holstebro har en styrkeposition inden for produktion og fremstilling. Mange virksomheder i Holstebro arbejder med specialiseret fremstilling inden for jern og metal. Danmarks største Plaststøberi og Danmarks største metalstøberi findes begge i Holstebro.
Mange handels og transportvirksomheder i Holstebro er præget af et stort fokus på eksport, og også bygge- og anlægsbranchen trives i Holstebro.

OMRÅDETS ANVENDELSE

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 8,5 m over terræn

KONTAKT OS

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

HOLSTEBRO KOMMUNE

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

START NYT FIRMA

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg