Storparceller på Alstrup Søsti, Alstrup

De nye storparceller i Alstrup får naturen helt tæt på med masser af grønne områder, en ny natursø, regnvandsbassiner og Ellebækken, der har fået sine naturlige slyngninger tilbage.

Mindstepriser

Storparcel G, Alstrup Søsti 34-36, 951 kvm

Storparcel H, Alstrup Søsti 16-32, 3751 kvm

Storparcel I, Alstrup Søsti 2-14, 3011 kvm

Storparcel L, Alstrup Søsti 1-11, 2778 kvm


Storparcellerne sælges uden fast pris, men minimumsprisen er 625 kr. pr. kvm eksklusiv moms.

Sådan sker salget

Storparcellerne sælges uden fast pris, men minimumsprisen er 625 kr. pr. m2 ekskl. moms. I tilbudsprisen er ikke indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art.

Salget sker i første omgang ved et udbud, hvor du kan sende et tilbudsskema i en lukket kuvert til Borgmesterkontoret senest torsdag den 24. januar 2019, kl. 10.00.

Af skemaet skal det fremgå, hvilken af storparcellerne du byder på og hvilken kontantpris du tilbyder.

Hvis du vil byde på flere af storparcellerne, skal du sende et skema for hvert tilbud. Du må dog gerne lægge flere skemaer i samme kuvert. Mærk kuverten ”Tilbud – storparcel, Alstrup”.

Hvis to eller flere er højstbydende på storparcellerne, bliver der trukket lod mellem de pågældende.

Overtagelsen finder sted pr. 1. marts 2019.  

De storparceller, der ikke sælges ved udbud, bliver solgt ved lodtrækning blandt interesserede. Tidspunktet for dette salgsmøde er torsdag, den 28. februar 2019, kl. 17.00 i Byrådssalen på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Anvendelse og profil

Arealerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende) i op til to plan.

Godt at vide

I tilbudsprisen er der ikke indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art.

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up