Døesvej 7, Holstebro (Nørrelandsskolen)

Der vil være fremvisning af bygningerne mandag den 2. december kl. 9:00.

Minimumspris eksklusiv moms

Døesvej 7, Holstebro udbydes med en minimumspris på 3.250.000 kr. ekskl. moms.

Se alt materiale nederst på siden.

Om storparcellen

Grunden er centralt placeret i Holstebro på Døesvej 7, nordvest for Holstebro City og med gode forbindelser til midtbyen via Sortestien over Nørrebrogade.

Grunden har en størrelse på ca. 2,9 ha og består af matrikelnummer 2a, Bisgård, Holstebro Jorder.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 1153, område til boligformål syd for Nørrelandscentret, hvorfor et fremtidigt projekt skal stemme overens med denne. 

Grunden udbydes til etablering af boliger i form af tæt-lav boliger (2,4 ha), samt parkering (0,5 ha).  Grunden har tidligere været anvendt til skole siden 1963. Delområde A (i lokalplan nr. 1153) udbygges før delområde B (i lokalplan nr. 1153).

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal rettes skriftligt på mail: grundsalg@holstebro.dk senest den 4. december 2019.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på denne side inden for cirka en uge.

Bemærk
Chaussesten er ved at blive fjernet på grunden, da disse bruges i anlægsarbejde andet sted i Holstebro Kommune.

Det 6-cifrede projektnummer bestemmes af tilbudsgiver selv.

Der skal bl.a. afleveres 6 eksemplarer i A3 størrelse indeholdende beskrivelser og tegninger af skitseprojektet. 

Derudover skal der afleveres et USB-stik med projektnummer på indeholdende alt tilbudsmateriale - undertaget "Oplysninger om tilbudsgiver".

Der henvises til salgsprospektets sider vedrørende udbudsbetingelser, hvor det fremgår hvad der skal være med.

Der vil være fremvisning af bygningerne mandag den 2. december kl. 9:00.

1. Den samlede matrikel man køber er forurenet på vidensniveau 2. Skal køber tage højde for selv at oprense den samlede matrikel, eller er det et forhold som man går i forhandlinger med kommunen om efterfølgende, såfremt man er den heldige byder der går videre? Ex. t køber oprenser op til et aftalt beløb på xxxx og at kommunen bekoster alt oprensning derudover?
Svar: Køber oprenser arealet, og Holstebro Kommune påtager sig ikke omkostninger forbundet hermed. Der gøres opmærksom på udbudsmaterialet side 5, hvor arealer kortlagt på vidensniveau 2 er markeret med rødt. For salgsarealet udgør det en mindre del af den nordvestlige hjørne. 

2. Der er lagt op til at køber skal bekoste og etablerer den fælles parkeringsplads (delområde c) – ”beholder” køber så ejerskab og dermed mulighed for drift af p-arealet efterfølgende – eller er dette også forhold som der forhandles med kommunen om hvis man går videre?
Svar: Det er en offentlig parkeringsplads som overgår til Holstebro Kommune, jf. lokalplanens § 3.

Proportioner og volumen

Den enkelte bolig skal opføres inden for et grundareal på minimum 200 m2 og maksimal 400 m2.

Den maksimale bebyggelsesprocent for boligerne er fastsat til 40% for den enkelte ejendom eksklusiv andel i fællesareal.

Bebyggelses etageantal må ikke overstige 2, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Herved sikres et samspil ved den øvrige boligbebyggelse vest for Odinsvej.

 

Om udbuddet/aflevering af tilbud

Tilbuddet skal være Holstebro Kommune i hænde senest den 

torsdag den 19. december 2019 kl. 09.00

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt mod kvittering til Borgmesterkontoret på Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

keyboard_arrow_up