Møllevej 9, Holstebro

Minimumspris eksklusiv moms

Møllevej 9, Holstebro udbydes med en minimumspris på 550.000 kr. ekskl. moms.

Se salgsprospekt her

Om storparcellen

Holstebro Kommune udbyder en storparcel til byhuse til salg. Grunden er centralt placeret i Holstebro på Møllevej 9, nord for Holstebro City og tæt på banegården.

Grunden udbydes til etablering af boliger med et samlet bruttoetageareal på højst 1.100 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på højst 30%.

Grunden har en størrelse på ca. 3.720 m2 og består af matrikelnumrene 17eg, 17ii og 17ft, alle Holstebro Markjorder fra Hjerm.

Alle eksisterende bygninger, garager, skure mv. på grunden skal fjernes inden der bygges boliger.

Efter indgåelse af købsaftale og inden projektets realisering skal der udarbejdes en lokalplan.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal rettes skriftligt på mail: grundsalg@holstebro.dk senest den 13. november 2019.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på denne side inden for cirka en uge.

1. Er det tilladt at bevare de oprindelige bygninger, og renovere dem til udlejning? 
Svar: Nej det er det ikke. Det kræves at alle eksisterende bygninger, garager, skure m.v. fjernes inden der bygges boliger.

Øvrige forhold

Ejendommene sælges med de rettigheder og pligter, der knyttes til ejendommene - herunder også allerede betalte tilslutningsbidrag.

Hvis der måtte blive yderligere udgifter til tilslutning mv., er det sælger uvedkommende. Tilbudsgiver opfordres til at kontakte forsyningsselskabet for nærmere oplysninger om, hvad et givent projekt kan medføre af yderligere udgifter.

 

Om udbuddet/aflevering af tilbud

Tilbuddet skal være Holstebro Kommune i hænde senest den 

fredag den 29. november 2019 kl. 12.00

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt mod kvittering til Borgmesterkontoret på Rådhuset, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.


Se meget mere i salgsprospektet her

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
grundsalg@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø - Anlæg
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up