Vinderup Vest I

Beskrivelse

Erhvervsarealet er beliggende mellem Struervej og Industrivej i den vestlige ende af Vinderup By.

Pris

  • Facadegrunde - 100 m bredt bælte langs Nr. Bjertvej og Struervej - 73 kr. pr. m2. 
  • Øvrige arealer - 63 kr. pr. m2. 
  • Grønt bælte langs Struervej (40 m) - 20 kr. pr. m2.

Priserne skal tillægges moms på 25%.

Priserne er excl. tilslutningsbidrag af enhver art.

Erhvervsgrunde Vinderup Vest I

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og forkøbsret

Området må anvendes til stort set alle former for erhverv. 
Bebyggelsesprocent: max. 50% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 12 m over terræn og max. i 2 etager.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde. Minimumsgrundstørrelsen skal være 2.500 m2.

Der vil være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret i indtil 3 år.


keyboard_arrow_up