Vinderup Vest II

Beskrivelse

 Erhvervsarealet er beliggende nord for Industrivej i Vinderup.

Pris

  • 109 kr. pr. m2.
  • 0 kr. for læplantningsbælte. 

 Prisen skal tillægges moms på 25%.

 Prisen er excl. tilslutningsbidrag af enhver art. 

Erhvervsgrunde Vinderup Vest II

Områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og forkøbsret

Området må anvendes til let erhverv samt butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.
Bebyggelsesprocent: max. 40% af grundarealet.
Bygningers højde: max. 8,5 m over terræn og max. i 2 etager.
Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang de resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde.

Der vil være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret i indtil 3 år.


keyboard_arrow_up