Erhvervsservice

Holstebro Kommune ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Erhvervskontakten

phone96117025

mailerhverv@holstebro.dk

Erhvervsservice til virksomheder

Vores erhvervsservice STARTVÆKST Holstebro understøtter i særlig grad iværksættere og udviklingen i små og mellemstore virksomheder med fokus på formidling af viden og innovation. 

Du er meget velkommen til at kontakte STARTVÆKST Holstebro, som er behjælpelig med virksomhedsudvikling, iværksættervejledning, hjælp til udarbejdelse af forretningsplan, eksport, iværksætterkurser m.m.

Find mere inspiration på Virksomhedsguiden.dk

Erhvervskontakten

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune.

Derfor tilbyder Erhvervskontakten en hjælpende hånd og guider dig til den rigtige medarbejder.

Alle spørgsmål og henvendelser er velkomne.

Kontakt

Erhvervskontakten tlf. 96117025

erhverv@holstebro.dk

Holstebro ProduktionsForum

Oplev den nyeste teknologi, få ny viden og skab netværk. Industri 4.0 er overskriften for Holstebro ProduktionsForum.

Alle virksomheder med interesse for ny viden og udvikling er velkomne.

Kontakt

Erhvervs- og Turismechef, Susanne Toftegaard Hansen, 96117081, sth@holstebro.dk

 

Lokalt Koordineret Samarbejde

Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Kontakt

Erhvervs- og Turismechef, Susanne Toftegaard Hansen, 96117081, sth@holstebro.dk

Holstebros ErhvervsPas er et lokalt vækstinitiativ på erhvervsfremmeområdet. Det betyder, at du som lokal iværksætter får nemmere adgang til kapital og finansiering ved opstart af egen virksomhed. Dermed får du optimale erhvervsrammer for etablering og vækst. 

Holstebro ErhvervsPas giver dig mulighed for at få udarbejdet en kvalificeret, professionel og bæredygtig forretningsplan via adgang til max 10 timers gratis rådgivning hos lokale private rådgivere i Holstebro Kommune. Det kan dreje sig om f.eks: 

Skat og moms
Udformning og forståelse af lejekontrakter og samhandelsaftaler
Vejledning om beskyttelse af produktidéer og registrering af varemærker
Salg, markedsføring, webshops og hjemmesider

Hvem kan søge?

Iværksættere, der befinder sig i opstartsfasen af egen virksomhed, kan søge om Holstebro ErhvervsPas. Projektet er særligt målrettet iværksættere inden for håndværk, servicesektoren og lign. Virksomheden skal etableres eller være etableret i Holstebro Kommune. 

Hvad koster det?

Holstebro ErhvervsPas er en gratis rådgivningsydelse finansieret af de lokale private rådgivere og Holstebro Kommune. 

Yderligere information?

Kontakt STARTVÆKST Holstebro, tlf. 70151618 eller konsulent Peter Pasgaard, ppa@startvaekst-holstebro.dk, tlf. 40186428

Som mindre virksomhed i Holstebro Kommune kan du få fem timers sparring på din kommunikation og online tilstedeværelse. Her får du håndgribelige redskaber til at styrke din markedsføring med bl.a. hjemmeside, Facebook, Instagram, pressemeddelelser og annoncer. 

De op til fire timers sparring ved kommunikationskonsulent Betina Slot tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. 

Enheden for Erhverv og Turisme vil gerne være med til at investere i din markedsføring. Din samlede pris for op til fire timers sparring er derfor 1000 kr. eks. moms. 

Kontakt Betina Slot, betina.slot@holstebro.dk, tlf. 96117084

Foodstart er et vækstmiljø for fødevarevirksomheder i Holstebro Kommune. Det er et samarbejde mellem Enheden for Erhverv og Turisme, STARTVÆKST HolstebroVIFU (Videncenter for Fødevareudvikling), Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest, der gør det nemt for dig som iværksætter at udvikle dine produkter.

Kontakt STARTVÆKST Holstebro

Hvis din virksomhed sælger eller producerer varer og/eller services, kan du benytte dig af muligheden for et vejledningsmøde. Her vil det blive klarlagt, hvordan du kan blive leverandør til det offentlige (kommuner, regioner og staten). 

Kontakt

Erhvervs- og Turismechef, Susanne Toftegaard Hansen, 96117081, sth@holstebro.dk

 

Den nyeste viden gjort til praktiske løsninger. 

Din virksomhed har mulighed for at få direkte assistance til optimering eller problemløsning.

Danish Advanced Manufacturing Research Center formidler også adgangen til innovationspuljer samt samarbejde i større projekter. 

Holstebro Kommune tilbyder gennem sit medlemskab af DAMRC virksomheder adgang til centerets viden og assistance.

 

 

 

Early Warning er en indsats, der yder gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise. Formålet er enten en rekonstruktion eller hurtig nedlukning af virksomhederne. Aktiviteterne foregår i hele Danmark med udgangspunkt i Nupark. Indsatsen består af to hovedtyper af tilbud: vejledning og sparring samt rådgivning fra cirka 100 frivillige rådgivere over hele landet.
 

 

I 2018 etableres et erhvervsnetværk i hhv. øst og vest.

Erhvervsnetværkerne skal skabe vækst, udvikling og øget samarbejde mellem områdets virksomheder. 

Kontakt

Turismekoordinator, Helle Bjerg Hellesøe, 96117086, helle.bjerg.hellesoe@holstebro.dk

 

Står din virksomhed over for et generations- eller ejerskifte? 

Det er vigtigt at starte processen i god tid. 

STARTVÆKST Holstebro yder gratis, fortrolig og uvildig vejledning til virksomheder.

Kontakt

 

Vækstkonsulent Peter Pasgaard, STARTVÆKST Holstebro, tlf. 40186428, ppa@startvaekst-holstebro.dk

 

 

Kontakt Erhvervskontakten på tlf. 96117025 eller erhverv@holstebro.dk, hvis du overvejer at flytte din virksomhed til Holstebro Kommune eller gerne vil høre mere om mulighederne.

Se ledige erhvervsgrunde til salg i Holstebro Kommune 

Kontakt

Erhvervskontakten, tlf. 96117025, erhverv@holstebro.dk

keyboard_arrow_up