Affaldsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Kommune har den på byrådsmøde den 18. august 2015 vedtaget Affaldsplan 2015-2024.

Affaldsplan 2015-2024 er opdelt i: 

1. en Planlægnings- og målsætningsdel, som kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens ordninger.

2. en Kortlægnings del som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi.

Se Planlægnings- og målsætningsdel her

Se Kortlægningsdel her
 

keyboard_arrow_up