Regulativ for erhvervsaffald

 • Print
 • Forstør tekst

Alle virksomheder, herunder offentlige eller private institutioner, i Holstebro Kommune har pligt til at benytte de affaldsordninger der er gældende i kommunen.

Holstebro Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ, vedtaget 20. august 2019, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald. Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald kildesorteres og afleveres til genanvendelse ved godkendte modtagere.

Det er muligt for virksomheder, at benytte den kommunale genbrugsplads, mod betaling. Tilmelding til ordningen sker til nomi4s.

Holstebro Kommunes erhvervsregulativ angiver retningslinjer for og virksomhedernes håndtering af:

 • Dagrenovationslignende affald
 • Virksomheders adgang til genbrugspladserne
 • Ikke-genanvendeligt farligt affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Ikke-genanvendeligt PVC–affald
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald
 • Affald fra olie- og benzinudskillere
 • Afbrænding af have- og parkaffald

Regulativ for erhvervsaffald finder du her

keyboard_arrow_up