Landbrugets selvbetjening

Den 1. august 2017 trådte en ny regulering af husdyrbrugsområdet i kraft. Den nye regulering (stipladsmodellen) baseres på m2 produktionsareal i stedet for på antallet af dyr. Stipladsmodellen kan give dig fleksibilitet i produktionen, da du kan fylde stalden op med dyr, så længe du overholder reglerne for dyrevelfærd. 

Husk, at de nye regler først gælder for dig, når du har fået en miljøgodkendelse eller tilladelse eller anmeldt dit dyrehold efter de nye regler. Du kan læse mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Har du et hobbydyrehold er du ikke omfattet af stipladsmodellen og der er ikke pligt til at anmelde dyreholdet til kommunen. Nedenfor kan du læse mere om hobbydyrehold og om hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen. 

Holstebro Kommune har lavet en informationsfolder der uddyber hvilke regler der gælder for forskellige størrelser af dyrehold.


keyboard_arrow_up