Hobbydyrehold

Hvad betegner det?

Du har et ’ikke-erhvervsmæssigt’ dyrehold, hvis du maksimalt har følgende antal dyr:

  • 30 høns og 4 voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) samt et dyrehold med enten
  • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  • 15 producerede slagtesvin,
  • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  • Andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  • Forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 %

Et erhvervsmæssig dyrehold vurderes på baggrund af dyreholdets størrelse, og ikke på hvorvidt du har dem i erhvervsøjemed. Der er ingen pligt til at anmelde dyreholdet, så længe du har færre dyr end det ovenstående. Er du i tvivl om dit dyrehold kræver anmeldelse så kontakt os.

Skærpede regler i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder

Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold med kvæg, svin, heste, får eller geder i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Husk at tage hensyn til dine naboer

Du skal være opmærksom på, at dine dyr og anlæg ikke må medføre væsentlige gener for omgivelserne, forurening eller risiko for forurening. Når man har dyr, følger der et særligt ansvar med. Det betyder, at du skal overveje hvordan dine dyr er til mindst mulig gene for dine naboer og omgivelserne. Hvis dine dyr giver gener for naboer (støj, lugt, fluer etc.), og naboerne klager til kommunen, vil vi vurdere om der er tale om en væsentlig gene. I nogle tilfælde kan vurderingen munde ud i et påbud eller forbud mod dyreholdet. 

Er du generet af dyrehold?

Hvis du føler dig generet af et dyrehold, så kig ind til din nabo, snak om forholdene og forsøg sammen at finde frem til en løsning. Hvis dette ikke lykkes, kan du henvende dig til os. Læs mere her inden du sender en klage.

Skal du bygge?

Du skal være opmærksom på, at hvis du bygger f.eks. et hønsehus, læskur eller lignende kan det i nogle tilfælde kræve anmeldelse af byggeriet eller afledte tilladelser. Læs mere om reglerne her.

Høns der er på græs

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. marts 2020 af Haris Nuhanovic