IE-husdyrbrug - Årlig indberetning

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. marts indberette følgende oplysninger til kommunen:

  • Logbøger for eventuel miljøteknologi.
  • Dokumentation for miljøledelsessystem.
  • Logbog over gennemførte kontroller.
  • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. 

Du skal dog ikke indberette, hvis husdyrbruget har haft tilsyn inden for det seneste kalenderår.

Du kan nemt og hurtigt indsende din årlige indberetning, ved at benytte Holstebro Kommunes selvbetjeningsløsning her. 

Start indberetning

Du kan læse mere om særreglerne og den årlige indberetning på miljøstyrelsens hjemmeside.

Indhold

Teknik og Miljø

Team Natur og Miljø - Landbrug

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 18. marts 2020 af Jacky Hansen