Større produktioner

Har du over 100 m2 produktionsareal og ønsker at udvide eller ændre produktionen, skal du som udgangspunkt søge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. Læs mere om, hvad medregnes i produktionsarealet her

Produktioner med en ammoniakemission over 3.500 kg N pr. år eller med flere end 750 stipladser til søer / flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, skal ansøge om en § 16a miljøgodkendelse og der skal indsendes en miljøkonsekvensrapport. Produktioner med en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg N pr. år skal søge om en § 16b miljøtilladelse.

Læs mere om krav til ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten og den nødvendige dokumentation på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering. Søger du om miljøtilladelse (16b) eller miljøgodkendelse (16a) skal din sag sendes i høring og kan påklages.

køer i kostald

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. marts 2020 af Haris Nuhanovic