Anmeldelse af midlertidig aktivitet

  • Print
  • Forstør tekst

For at forebygge og imødegå forurening fra støj og støv fra visse midlertidige aktiviteter, skal disse anmeldes til kommunen.

Hvis du midlertidigt skal foretage en af nedenstående aktiviteter, skal du senest 14 dage inden påbegyndelse anmelde aktiviteten til Kommunen. 

1) Bygge- og anlægsarbejder.
2) Nedrivningsaktiviteter.
3) Bygningsfacadebehandling.

Anmeld på  Virk.dk 

Kommunen vil efterfølgende meddele accept af aktiviteten, eventuelt stille vilkår for arbejdets udførelse eller i helt særlige tilfælde nedlægge forbud.

Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.


keyboard_arrow_up