Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har den 18. september 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 32.

Tillægget indeholder en endelig implementering af Vandplanerne for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. Flere områder i det åbne land er ikke længere udpeget til forbedret rensning. Der er ændringer i udpegningen af indsatsområder i forhold til de regnbetingede udledninger og mindre ændringer i de administrative retningslinier m.m.

Tillægget indeholder endvidere mindre tilretninger af kloakoplande, revideret tidsplan for byggemodninger, kloakfornyelse og separeringer, revideret tids- og investeringsplan for gennemførelsen af samtlige projekter.

Derudover er der rettelser og korrektioner af kort- og bilagsmateriale.

Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan


keyboard_arrow_up