Spildevand fra virksomheder

  • Print
  • Forstør tekst

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig forsyningens kloak. Med processpildevand menes der spildevand fra virksomhedens produktion, drift og rengøring, hvor spildevandet indeholder miljøfremmede stoffer.


keyboard_arrow_up