Portrætserie: Fællesskaber for alle

12 fællesskabsportrætter fortæller om nogen af de aktive, meningsfulde fællesskaber, som mennesker i berøring med socialområdet i kommunen deltager i.

Det er vigtigt for vores glæde og trivsel at være aktive i fællesskab med andre. Gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber styrkes vores mentale sundhed, vores netværk og selvfølelse. 

Det er de fælleskaber, denne portrætserie gerne vil kaste lys på med budskabet om, at der er et fællesskab for alle. I august vil portrætterne være omdrejningspunkt for en fællesskabskampagne, hvor de bliver udstillet i rådhushallen. Hvert tilbud i Socialafdelingen har alle modtaget en kalender med billederne.

Til hvert af de 12 portrætter følger en kort ABC-fortælling om A) hvad det er for en aktivitet, B) det fællesskab deltagerne har sammen og C) hvad det betyder for dem.

I Socialafdelingen arbejder vi ud fra tilgangen ’ABC for mental sundhed’. Det er en forskningsbaseret indsats med fokus på, at vores mentale sundhed styrkes og vedligeholdes ved, at vi 

  • A - Gør noget AKTIVT
  • B - Gør noget SAMMEN
  • C - Gør noget MENINGSFULDT

Gå på opdagelse i billederne og deres fortællinger - og lad dig inspirerer. Måske der også er et nyt fælleskab for dig?

Foto: Holstebro Kommune

Billede - Fællesskab om brætspil og sjov

Fællesskab om brætspil og sjov

Brætspilscafe, Rådgivningscenter Montagen

A- Gør noget aktivt!

Hver tredje uge afholdes der lørdag eftermiddag brætspilscafe i Rådgivningscenter Montagen. Brætspilscafeen er frivilligt styret af brugerene af stedet, som selv har taget initiativ til aktiviteten og selv står for at afholde cafeen.

B - Gør noget sammen!

De mødes om at spille forskellige spil. De oplever, at det er en dejlig måde at være sammen på - og det motiverer dem til at komme hjemmefra. De mødes i et fællesskab, hvor brugerne står sammen om at få en god oplevelse, hvilket også er med til at give en følelse af ejerskab for samværet omkring spillet.

C - Gør noget meningsfyldt!

Det meningsfulde i brætspilscafeen består i høj grad i, at brugerne selv har været med tl at tage initiativ til aktiviteten. Det giver selvtillid og ejerskab. De gode oplevelser ved brætspilscafeen spreder sig som ringe i vandet - og gruppen er gode til at tage imod nye.

Har du lyst til at være med?

Kontakt Rådgivningscenter Montagen på telefon 9611 4080 eller montagen@holstebro.dk

Foto: Susanne Slot

Billede - Heste som en vej ind i fællesskabet

Heste som en vej ind i fællesskabet

Ridehold, Center for Psykiatri

A- Gør noget aktivt!

Siden efteråret har en lille gruppe mødtes omkring heste og ridning sammen med en medarbejder fra psykiatrien. Både samværet med hestene og de andre i gruppen har fået stor betydning for deltagerne: ”Det giver mig sådan en ro – jeg bliver ligesom nulstillet.”

B - Gør noget sammen!

Samværet omkring hestene gør det nemmere at læne sig ind i det øvrige fællesskab: ”Jeg kan være alene sammen med hesten – og alligevel sammen med de andre”. I gruppen har de opbygget et godt sammenhold, hvor de motivere hinanden til at komme afsted og drage omsorg.

C - Gør noget meningsfyldt!

Deltagerne fortæller, at de nyder at komme i gruppen – som har givet dem en positiv oplevelse med, at de godt kan være en del af en gruppe. Samværet omkring hestene giver ro, glæde og motivation til deres liv.

Tilbuddet er et visiteret tilbud under Socialafdelingen Holstebro Kommune.

Foto: Susanne Slot

Billede - Vi er et hold

Vi er et hold!

Badmintonholdet, Center for Psykiatri

A- Gør noget aktivt!

Hver onsdag mødes en gruppe med tilknytning til psykiatriområdet til badminton. Sammen spiller de på kryds og tværs. Det handler ikke om niveau og præstation. Her kan alle være med – og det er spændende og sjovt at spille mod både de dygtige og de mere uerfarne: ”Jeg får rørt mig og får sved på panden. Det er både alvor og sjov”.

B - Gør noget sammen!

For spillerne er badminton noget de ser frem til at skulle afsted til. Holdet er blevet et sted at få nye relationer – og flere af spillerne er i kontakt med hinanden og mødes ved siden af badminton.

”Jeg kommer også på dage, hvor jeg egentlig har for meget at se til eller er skadet - Det er bare ligesom at jeg må afsted, for at få en god dag”.

C - Gør noget meningsfyldt!

For spillerne er holdet mere end bare badminton. Det har en betydning for deres liv i det hele taget. Spillerne fortæller, at de også lærer noget om sig selv i mødet med de andre, hvor både ens spil og samtale til tilpasses efter, hvem man er sammen med.

 ”Vi tager os af hinanden - og der er plads til både sjov og alvorlige samtaler. Vi holder hinanden oppe."

Har du lyst til at være med?

Kontakt: Kafferisteriet - tlf. 9611 4700 - center.psykiatri@holstebro.dk

Foto: Susanne Slot

Billede - Natur for sindet

Natur for sindet

Naturtur, Rådgivningscenter Montagen

A- Gør noget aktivt!

Hver fredag står Rådgivningscenter Montagen for en tur ud i naturen i samarbejde med naturvejledere fra Naturstyrelsen. Naturturen starter på Rådgivningscenter Montagen, hvor gruppen i fællesskab pakker bussen, køre ud i naturen – og hjælpes af med forberedelserne af mad over bål. Ud i naturen står naturvejlederen for forskellige naturoplevelser og aktiviteter.

B - Gør noget sammen!

Naturturen er en mulighed for i fælleskab med andre at opleve naturens positive og beroligende påvirkning. Samtidig er turene med til at træne trygheden i det sociale og give en oplevelse af fællesskab og samhørighed. Deltagerne har forskellige baggrunde, men oplever, at naturen er et rummeligt fællesskab at mødes i, hvor der er plads til alle.

C - Gør noget meningsfyldt!

Deltagerne oplever, at turen har en positiv betydning for deres mentale trivsel og hjælper dem til at ’trække stikket’. Naturoplevelserne er med til at udfordre deltagerne, så de opdager nye sider af dem selv – ligesom de lærer rumme hinandens forskellighed.

”Det gør det nemmere for mig at være i nuet (…) og nyde at se det liv, der kommer af sig selv. Det gør det nemmere at få det til at gro inde i mig”.

Har du lyst til at være med?

Kontakt Rådgivningscenter Montagen på telefon 9611 4080 eller montagen@holstebro.dk

Foto: Lotte Grarup

Billede - Fællesskab for fuld sang

Fællesskab for fuld sang

Skovlunds kor, Center for Handicap

A- Gør noget aktivt!

På Skovlund mødes sangkoret hver uge og synger sammen. Skovlund er et dagtilbud for udviklingshæmmede borgere. Koret er noget, de er meget stolte af. Koret har sit eget band med både klaver, elguitar og trommesæt – og en dygtig trommeafløser, som er en borger, der er i praktik på Skovlund. Koret udvælger de sange, de ønsker at synge – og laver deres egne udgaver af dem:

”Vi bliver bedre til at huske sangene, når vi øver os”.

B - Gør noget sammen!

Korsangerne oplever, at det er dejligt og skaber glæde at synge sammen med andre mennesker. Der er så mange følelser forbundet med musik og sang – hvorfor kor er et livgivende fællesskab for deltagerne at være i. At synge i kor sammen er med til at styrke kordeltagernes rummelighed for de oplever, hvor vigtigt det er at respektere hinanden forskellige stemmer.

”Vi har et godt sammenhold – og vi bliver bedre i fællesskab”.

C - Gør noget meningsfyldt!

Koret giver sangerne stor glæde. Koret elsker at optræde og gøre andre glade med vores kor. Det gjorde de bl.a. til Skovlunds julemarked 2019, hvor publikum bestod af besøgende, familie og byrådspolitikere. Der var koret ekstra stolte, da de hørte folk klappe og råbe på ekstranummer.

Tilbuddet er et visiteret tilbud under Socialafdelingen Holstebro Kommune.

Foto: Holstebro Kommune

Billede - Et sted at møde andre unge

Et sted at møde andre unge

Socialfærdighedstræning, Center for Psykiatri

A- Gør noget aktivt!

Socialfærdighedstræning er en gruppe under psykiatrien som mødes ugentligt med fokus på at udvikle og fastholde sociale færdigheder. Det er afgørende for de unges mentale sundhed, at kunne begå sig i sociale sammenhænge. Socialpsykiatriens medarbejder støtter de unge i, at kunne aflæse sociale situationer og kommunikere hensigtsmæssigt. Gruppen er pt. på 15 unge mennesker, som har et godt fremmøde og er aktive i forhold til, hvad der sker i gruppen..

B - Gør noget sammen!

Gruppen har en stærk oplevelse af at høre sammen som flok. Gruppen tager hånd om hinanden – og kontakter hinanden inden, så de hjælper hinanden med at komme afsted. Nogen af deltagerne har tidligere været meget alene og haft få jævnaldrene i deres liv. Her er gruppen et sted at møde andre unge mennesker. Efterhånden har nogen af deltagerne dannet relationer ud over gruppen – og ses nu på anden vis.

”Vi smitter af på hinanden: Vores gode humør, humor og snak løfter os alle”.

C - Gør noget meningsfyldt!

Samværet i gruppen giver deltagerne overskud – og de ser frem til at skulle afsted: ”Vi kommer ud hjemmefra”. Gruppen er et sted at få nye relationer og møde unge mennesker – men også et sted at øve at være sammen med andre.

”Jeg ved egentlig ikke, hvordan man bliver venner med andre – men her kan man ligesom (…) lære det”.

Tilbuddet er et visiteret tilbud under Socialafdelingen Holstebro Kommune.

 

Foto: Lotte Grarup

Billede - Meningsfuldt arbejdsfællesskab på Nr. Vosborg

Meningsfuldt arbejdsfællesskab på Nr. Vosborg

Tobias - Frivillig på Nr. Vosborg. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på Mariebjerg

A- Gør noget aktivt!

Hver torsdag formiddag tager en gruppe elever fra Mariebjerg til på Nr. Vosborg, hvor de hjælper med at lave forskellige opgaver. Eleverne har en forventning om, at der er en opgave for dem at løse – mens Nr. Vosborg regner med deres hjælp. Der er en gensidig forventning – og en gensidig afhængighed mellem de to.

”Det vigtigste er, hvordan man lærer at være på en ”rigtig” arbejdsplads. Og at der er god stemning, at folk der arbejder derovre er venlige og behandler hinanden ordentligt. Og så er jeg klar på hvilken som helst opgave.” (Tobias)

B - Gør noget sammen!

Følelsen af at være en del af arbejdsgruppen og arbejdsfællesskaber på Nr. Vosborg har betydning for eleverne. Ved at være en del af arbejdsfælleskabet på Nr. Vosborg møder eleverne andre som arbejder på stedet – og de får indblik i, hvordan deres arbejdsliv ser ud. Eleverne får oplevelsen af, at de udfører et arbejde som ellers skulle udføres af de ansatte.

”Det er dejligt at være med til at holde Nr. Vosborg pæn – at være med til at yde et stykke arbejde, som man kan se et resultat af.” (Tobias)

C - Gør noget meningsfyldt!

Det giver eleverne en oplevelse af at udføre et stykke meningsfuldt arbejde – en slags praktik - i kendte rammer og med kendt personale. At deres opgaver ellers skulle løses af ansatte på Nr. Vosborg gør, at eleverne oplever sig som værdifulde og betydningsfulde: De er med til noget!

”Det er fedt at folkene på Nr. Vosborg er glad og tilfredse med det arbejde vi udfører derovre. De roser, når man laver et godt stykke arbejde.”

Tilbuddet er et visiteret tilbud under Socialafdelingen Holstebro Kommune. 

Foto: Susanne Slot

Billede - Sang som et dejligt fællesskab at være i

Sang som et dejligt fællesskab at være i

Sangstorm ved korleder Lone Engsig, Socialafdelingen

A- Gør noget aktivt!

Koret hedder Sangstorm. Det er et åbent fælleskor som har fokus på sangs betydning for vores glæde og trivsel. Koret mødes hver anden lørdag, hvor det udgør en tryg rammefor sang med andre – og en mulighed for at deltage i et hyggeligt fælleskab.

B - Gør noget sammen!

Koret synger sammen fordi sang er et dejligt fælleskab at være i. Koret henvender sig bredt til mennesker, som har oplevet sårbarhed eller sociale udfordringer, hvor alle kan være en del af et fællesskab på egne præmisser.

C - Gør noget meningsfyldt!

For deltagerne er Sangstorm fællesskab, rummelighed og livskvalitet. Sangstorm er en vej ud af ensomheden. Det er power og positiv mental sundhed. Sangstorm er sammenhold og glæde. Udvikling og ro.

Har du lyst til at være med?

Kontakt: Korleder Lone Engsig Hvam - 6176 1872 - Lone.engsig@holstebro.dk

Foto: Holstebro Kommune

Billede - Når håndbold styrker sundhed, sammenhold og fællesskab

Når håndbold styrker sundhed, sammenhold og fællesskab

Niklas spiller håndbold på et Special Olympics Håndboldhold i Holstebro

A- Gør noget aktivt!

Niklas spiller håndbold på et Special Olympics Håndboldhold under Parasport Danmark. Holdet er tilknyttet HH90, Holstebro Håndbold og TTH Holstebro. En gang om ugen træner de fra september til marts. Niklas går til håndbold for at få motion, blive bedre til at spille håndbold - og for at møde nye mennesker med samme interesse.

B - Gør noget sammen!

Niklas oplever, at holdet har et godt fællesskab. Alle kommer for at få en god oplevelse til træningen, og de er sammen med til at gøre hinanden gode på banen. Niklas har fået nye relationer og gode venner. Både på sit eget hold – men også på andre hold i forbindelse med kampe og stævner. Det er dejligt at træne, men det bedste er at være til stævne:

”Så viser man, hvad man sammen har lært. Jeg vil gerne vinde kampe, så kan man prikke til de venner, man har fået på modstanderholdet.”

C - Gør noget meningsfyldt!

Holdets fællesskab har stor betydning for Niklas. Da holdet måtte lukke ned pga. corona – måtte Niklas og holdkammeraterne undvære båre træning og stævner. Det var et stort savn af både kammerater og fællesskab, som kunne mærkes. Holdet er med til at give et tilhørsforhold blandt ligesindede – og med til at undgå ensomhed.

Har du lyst til at være med?

Kontakt: TTH / Special Olympics håndboldhold - Søren Frøjk – tlf. 20 29 74 53.

Foto: Holstebro Kommune

Billede - Træneruddannelse som styrker selvværd, selvtillid og trivsel

Træneruddannelse som styrker selvværd, selvtillid og trivsel

Jennifer og Ida - Frivillige hjælpetrænere ved Vestjysk Gymnastik Forening.

A- Gør noget aktivt!

Jennifer og Ida er hjælpetrænere på et børnegymnastikhold i alderen 3-6 år under Vestjyllands Gymnastikforening. De har begge tager en hjælpetræneruddannelse ved DGI. Nu er de frivillige hjælpetrænere en gang om ugen. Som hjælpetrænere deltager de sammen med trænerne i at afholde gymnastik. Inden træning finder de redskaberne, der skal bruges frem - og laver redskabsbaner, der passer til børnenes alder.

B - Gør noget sammen!

Under træningen er Jennifer og Ida med til at give børnene en god oplevelse og at de får bevæget sig. De er med i aktiviteterne sammen med børnene – og oplever, at de er med til at gøre børnene glade. Som hjælpetræner er det vigtigt for dem at opbygge en god kontakt til børnene, så de kan trøste dem, vise dem hvad de må og ikke må, og hjælpe dem på redskabsbanen.

”Det, der er vigtigt for mig, er, at børnene er trygge ved os”.

C - Gør noget meningsfyldt!

Jennifer og Ida oplever en stor stolthed ved at være hjælpetrænere: ”Det føles godt at hjælpe – og det giver mig glæde at se børnene trives”. De unge oplever, at det at blive hjælpetræner har medvirket til at styrke selvværdet.

”Siden jeg var barn, har jeg fået at vide, at jeg ikke kunne ting. Så senere har jeg villet bevise, at jeg - på trods af diagnoser og udfordringer – kunne mere end de troede. Jeg elsker, at være hjælpetræner og har altid været glad for gymnastik.”

Har du lyst til at være med?

Henvend dig til din lokale gymnastik forening.

Fællesskabsportrætterne er blevet til med hjælp fra Netværksgruppen for Medborgerskab, frivillige fotografer – og en masse modige borgere.

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Maria Bisgaard Fabricius

Udviklingskonsulent

phone9611 4122

mailmaria.bisgaard.fabricius@holstebro.dk