Holstebro Kommune

Frivilligt socialt arbejde

subpage-img

Ansøgning om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde 

Holstebro Kommune har afsat puljemidler for 2016, som kan søges til støtte af det frivillige sociale arbejde i kommunen efter Lov om social service (§18).
Principper for tildeling af tilskud, tidligere bevillingsoversigter samt sagsfremstillinger fremgår af menuen til venstre. 

Ansøgningsfrister og annoncering

Holstebro Frivillighedsråd har besluttet to faste ansøgningsfrister om året for ansøgning om §18-tilskud:
 

  • 1. rundes frist er 1. oktober inden kl. 10.00
  • 2. rundes frist er 1. maj inden kl. 10.00

Ansøgningsrunden annonceres via denne hjemmeside og ugeavisen Holstebro Onsdag. Ugeavisen omdeles til alle borgere i Holstebro Kommune - også dem der ikke modtager reklamer.

Digital indberetning via hjemmesiden

Vi har et obligatorisk ansøgningsskema til indberetning af ansøgning om ønsket §18-tilskud. 

Når du indberetter digitalt får du automatisk en kvittering på din indsendte ansøgning. Du får også automatisk en kopi af ansøgningen tilsendt pr. email (formandens mail). Det er muligt at vedhæfte dokumenter som regnskab, budget og vedtægter, når du indberetter digitalt. Du kan få hjælp til at indscanne relevante dokumenter i Kultur og Frivillighuset.  

Frivillighedsrådet anbefaler alle ansøgere at anvende den elektroniske indberetning, da det letter sagsgangen og sikrer at rådet får svar på relevante spørgsmål til ansøgningerne. Har du problemer med at indberette digitalt, så kontakt sekretariatet.

Kontakt

Holstebro Frivillighedsråd

Sekretariat 
Jesper Ejstrup

Sundhedsafdelingen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Tlf. 9611 4123