Holstebro Kommune

Gågade regulativ

subpage-img

Formålet med gågaderegulativet er at sikre attraktive og velfungerende offentlige byrum - gader, torve, parkeringspladser mm. Regulativet er et sæt spilleregler, som skal sørge for at byrummene på en hensigtsmæssig måde kan bruges af alle til ophold, handel, færdsel og kulturelle arrangementer mm.

Regulativet indeholder retningslinier for bl.a. vareudstilling og skilte ved forretninger, stadepladser til handel, udeservering ved restauranter og cafeer., udendørsarrangementer og kørsel i gågader.

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro