Har du passet en nærtstående efter servicelovens § 118? – få din sag genoptaget!

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 30. marts 2021
af Elisabeth Haahr Christensen

Fejl i satsvejledninger giver mulighed for genvurdering af sager.

Har du fået løn for at have passet en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap jf. servicelovens § 118, stk. 2 efter 2005, så har du muligvis penge til gode, og du har mulighed for at få din sag genoptaget.

Social- og Indenrigsministeriet har d. 6. februar 2020 gjort kommunerne opmærksomme på, at de årlige satsvejledninger, som ministeriet udsender, ved en fejl har været sat for lavt siden 2006. Da Holstebro Kommune har fulgt satsvejledningerne ved udbetaling af løn efter bestemmelsen, har du muligvis fået for lidt udbetalt.

Holstebro Kommune har identificeret sagerne om løn for pasning af nærtstående, som nu vil blive genvurderet. Alle der har modtaget løn for pasning af nærtstående efter 2005 vil snart modtage en ny afgørelse.

Hvis du har fået løn for pasning af nærtstående efter 2005 og ikke modtager en ny afgørelse, kan det skyldes en fejl. Du skal i så fald rette henvendelse til Socialafdelingen på tlf. 96117597 eller sende en mail til psykiatri.handicap@holstebro.dk. Din sag vil så blive genoptaget, og du vil modtage en ny afgørelse.

Holstebro Kommune gør opmærksom på, at kravene på efterbetaling i de fleste tilfælde kun går op til tre år tilbage på grund af forældelse.

Du kan læse mere i Social- og Indenrigsministeriets orientering via dette link på retsinformation.dk

keyboard_arrow_up