Bofællesskaber - Dag- og Botilbud

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 13. juni 2022
af Social og sundhed

Bofællesskaber for personer med funktionsnedsættelser er i de fleste tilfælde almennyttige boliger. Ofte er de bygget og indrettet til formålet, men der kan også være tale om opgangsfællesskaber. Nogle bofællesskaber har fællesarealer. Det kan være en fælles stue med et køkken.

Beboere i bofællesskaber modtager individuelt tilpasset pædagogisk støtte (hjemmevejledning) fra medarbejdere i Center for Handicap. En del af støtten kan gives som gruppevejledning og som vejledning i en caféfunktion.

Vi kommer også ud til personer, der bor i eget hjem/lejligheder i Holstebro, Ulfborg og Thorsminde (§ 85).

Vi tager udgangspunkt i træning, læring og omsorg. Målet er, at personen skal klare så meget som muligt selv. Det er vores erfaring, at det giver høj livskvalitet.

I Holstebro er der bofællesskaber med fællesarealer i Vesterbrogade og Sønderlandsgade. Øvrige bofællesskaber - Lyksborggade og Christiansgade - er opgangsfællesskaber.
I Vinderup er der bofællesskaber med fællesarealer på Banevænget og Grønningen.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. juni 2022 af Social og sundhed