HLT - Holstebro, læring og træning

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 13. juni 2022
af Social og sundhed

Holstebro Læring og Træning (HLT) er fra d. 1/1-2020 en del af Center for Handicap. 

HLT er et specialiseret dagtilbud for voksne personer med autisme, erhvervet hjerneskade og sent udviklede. På HLT tilbydes beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 samt et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Derudover tilbydes der i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen træningsbaner efter LAB Loven. 

HLT bygger på en tro på, at arbejdsidentitet og samvær med andre er understøttende for menneskers generelle mestring af dagligdagen. Der arbejdes med personenes ressourcer, og hvor det er relevant arbejdes der hen imod en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Personer kan være på HLT indtil folkepensionsalderen. I årene inden folkepensionen vil en udslusning til almenområdet begynde.   

Der er 38 pladser på HLT fordelt på beskyttet beskæftigelse, aktivitets – og samværstilbud samt træningsbaner.

HLT er beliggende på Gartnerivej 3, 7500 Holstebro. Bygningen er i et plan og har gennemgået løbende ombygning, således at den er tidssvarende til de nuværende tilbud på HLT. Der er handicaptoilet, kantine og gårdhave.

Personalet

Personalet er tværfagligt sammensat af værkstedsassistenter, pædagoger og ergoterapeuter. 

HLT er åben på hverdage.


keyboard_arrow_up