Affald fra privat husholdning

  • Print
  • Forstør tekst

Har du spørgsmål til tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4s. Prøv evt. først selvbetjeningsløsningen på deres hjemmeside.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Nomi4s er et fælles kommunalt selskab ejet af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune.

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder madaffald, papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres og hvilke affaldsløsninger der gælder for dig er fastlagt i Holstebro Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet er vedtaget af Holstebro kommunes byråd den 20. august 2019 og kan findes ved opslag i den nationale regulativ database, NSTAR.


keyboard_arrow_up