Holstebro Kommune

Job og Uddannelse

subpage-img

Integrationsteamet på Jobcentret varetager alle opgaver som handler om job og uddannelse. Hvis du kommer til Danmark som flygtning eller familiesammenført, vil du få tilbud om et integrationsprogram. Programmet er forskelligt, alt efter om du får en ydelse fra kommunen eller ej.

Holstebro Kommune skal tilbyde dig en integrationskontrakt. Integrationskontrakten er en gensidig forpligtelse mellem dig og Holstebro Kommune.

Hvis du modtager ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælp, er kommunen forpligtet til at tilbyde dig et program på 37 timer ugentligt. Her skal du deltage i danskundervisning 3 dage om ugen, og 2 dage hvor man får vejledning i danske forhold eller deltager i en arbejdspraktik.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde alle et kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie dette kursus er af 40 lektioners varighed. Dette kursus vil typisk være en del af dit integrationsprogram.

Når du er klar til det, vil Holstebro Kommune være behjælpelig med at finde en praktikplads, hvor du kan få indsigt i, hvordan en dansk arbejdsplads fungerer. Her får du få mulighed for at få afprøvet dine danskkundskaber og blive klogere på dine muligheder fremadrettet.

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Jobcenter

Kirkestræde 15
7500 Holstebro

jobcenter@holstebro.dk
Tlf: 96113800  
Fax: 96113802