Klimatilpasningsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanen

Klimatilpasningsplanen beskriver risikoen ved oversvømmelser fra kloakker, vandløb, havet og grundvand.

Læs klimatilpasningsplanen her

Klimatilpasningsplanen er gennemført som Kommuneplantillæg nr. 32 med reference til Kommuneplan 2009. Klimatilpasningsplanen er desuden indarbejdet i Kommuneplan 2013 - 2025.

Klimafokuserede besigtigelser af regnvandskloakker

De steder, hvor kortlægningen viser, at regnvandskloakkerne kan oversvømme et område, og give mere end 10 cm vanddybde, bliver nærmere gennemgået sammen med forsyningsselskabet. Som resultat af gennemgangene beskrives de nødvendige tiltag. 

Klimatilpasning af Holstebro by

Siden udarbejdelsen af Klimatilpasningsplanen er der arbejdet med de mest lovende af ideerne til klimatilpasning i forhold til oversvømmelsestruslen fra Storå. Undersøgelsesarbejdet er lavet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning A/S. Dette samarbejde er mundet ud i et klimatilpasningsprojekt bestående af en kombinationsløsning baseret på tilbageholdelse af vandet i to midlertidige reservoirer, så vandmasserne ikke oversvømmer byen. 

Læs mere om klimatilpasningsprojekt i høring her

keyboard_arrow_up