Klimatilpasningsanlæg

Natur og miljø

Sidst opdateret 27. februar 2018
af Jacky Hansen

Vi står overfor at skulle gennemføre et klimasikringsprojekt, der skal beskytte Holstebros centrum mod oversvømmelse fra Storå. Derfor har vi i Teknik og Miljø sendt et debatoplæg i offentlig høring i perioden 17. august til 7. september 2017. Debatfasen skal give input til den redegørelse for projektets virkning på miljøet  (VVM-redegørelse), som skal offentliggøres før projektet kan realiseres. 

Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor skal der bygges et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende vandkraftsødæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. 

Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage.

Klimasikringen består af 3 bygværker:

  1. Dæmning med sluse i Storådalen til tilbageholdelse af op til 3 millioner kubikmeter vand på et 148 hektar stort areal i ådalen øst for motorvejsbroen.
  2. Ny dæmning med sluse i Vandkraftsøen foran eksisterende sødæmning, der muliggør tilbageholdelse af op til yderligere 2 millioner kubikmeter vand.
  3. Et højvandsværn ved Vigen, der muliggør mest mulig vand, hurtigst muligt gennem byen.

De 2 reservoirer skal kunne fungere uafhængigt af hinanden. Men den samlede klimasikring til det besluttede niveau (100 årshændelser frem til år 2100) opnås først, når begge anlæg er i brug ved hjælp af en styringsmodel baseret på hydrauliske og meteorologiske data.

I forbindelse med projektets VVM-anmeldelse er der foretaget en screening af projektets virkning på miljøet. Screeningsresultatet er tilgængelig fra linket her eller under ” læs mere”-menuen (Screeningsskema).

 


keyboard_arrow_up