Separatkloakering

  • Print
  • Forstør tekst

I Holstebro Kommunens Spildevandsplan 2011-2016 er langt de fleste fælleskloakerede områder planlagt separerede. Planen er at langt hovedparten af fælleskloakken skal være separeret inden 2040. Tidsplanen for de enkelte områder/din ejendom kan findes på Plandata.

Separering af fælleskloak sker ved, at forsyningen fører to ledninger (en til spildevand og en til regnvand) frem til den enkelte ejendom, hvorefter grundejeren er forpligtet til at separere på egen grund og dermed adskille regn- og spildevand. Dette skal ske inden for et af kommunen fastsat tidspunkt. Fristen for separering på egen grund er jf. spildevandsplanen fastsat til senest 3 måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen.

Se tegnefilm "Påbud om separatkloakering" nedenunder!


keyboard_arrow_up