Retningslinjer vedr. Erklæring om børneattest

Folketinget vedtog i december 2009, at alle tilskudsberettigede foreninger, som modtager støtte via Folkeoplysningsloven, skal underskrive en erklæring på, at de indhenter børneattester.

Hvis erklæringen ikke underskrives, kan kommunen ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningerne.

Lovændringen er vedtaget for at minimere risikoen for seksuelle overgreb mod børn.

Erklæring skal indsendes i det omfang foreningerne ansætter eller beskæftiger personer - lønnet som ulønnet - der som led i udførelse af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen skal underskrives af den der tegner foreningen (det står i foreningens vedtægter).

Erklæringen skal indsendes 1 gang om året.

 


keyboard_arrow_up