Borgerdrevne aktiviteter

Klosterhave

Frivillig forening arbejder for at etablere en klosterhave ved Tvis Mølle Naturlaboratorium. Haven er til læring og formidling om bl.a. planter og deres egenskaber. Den skal bruges i formidlingen af den betydelige kulturhistorie i området omkring Tvis Kloster.

Foreningen har fået tilsagn om støtte på 113.620 kr. fra LAG Struer-Holstebro.

Faste O-løbsposter

Vestjysk Orienteringsklub har opsat faste O-løbsposter i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.
Idéen med de faste poster er at skoler, familier, virksomheder, børnefødselsdage, spejdere og andre nemt kan få en sjov tur i skoven.

Lappe-Kåten

Spejderne i Holstebro, Mejrup og Tvis har i fællesskab etableret en træ-tipi i den sydlige ende af området. Her kan man søge ly, tænde et bål og riste pølser og bage snobrød eller måske overnatte, hvis eventyrlysten er stor.

Trailspor

Elever fra Holstebro Gymnasium & HF har skabt et 3 km trail-løbe-spor i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium med elever som projekttovholdere.

Stedets Signatur

Afholdelse af et huskunstnerforløb for en lokal 6. klasse samt fremvisning af forestillingen ”Stedets Signatur”. Støttet af Statens Kunstfond.

Tvis Mølle Vandmølle Laug

Borgere med interesse i vandmøllen arbejder for at oprette et vandmølle laug, der skal hjælpe med vedligehold og formidling af vandmøllens historie.

Samskabelse

Pædagogstuderende fra VIA Holstebro har i samarbejde med dagplejemødre udarbejdet en drejebog, som skal vise hvordan Holstebro Kommunes pædagoger og dagplejemødre kan benytte Tvis Mølle Naturlaboratorium. Drejebogen er fyldt med idéer til aktiviteter, som man kan lave i naturen. 

VIA University College

240 studerende fra fem uddannelser på VIA University College i Holstebro arbejdede med den konkrete opgave: ”Hvordan bliver Tvis Mølle Naturlaboratorium til stedet, hvor alle børn og unge får et forhold til naturen?”

Kun 25 % børn og unge kommer ud hver dag, hvor det tidligere var langt over halvdelen. Derfor arbejdede de studerende på tværs af faggrænser og skabte 24 løsningsforslag, der skal få børn og unge noget mere ud i naturen ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

I uge 42 og 43 blev de 24 forslag fremvist i to udstillinger – i madpakkehuset i Tvis Mølle Naturlaboratorium og i Rådhushallen

keyboard_arrow_up