Frivilligt socialt arbejde

Ansøgning om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde 

Holstebro Kommune har afsat puljemidler for 2017, som kan søges til støtte af det frivillige sociale arbejde i kommunen efter Lov om social service (§18).

På disse sider finder du bl.a. principper for tildeling af tilskud samt tidligere bevillingsoversigter samt sagsfremstillinger 

Ansøgningsfrister og annoncering

Holstebro Frivillighedsråd bevilger §18-tilskud ved to halvårlige ansøgningsrunder. Der er ansøgningsfrist:

  • 1. oktober inden kl. 10.00 (1. runde)
  • 1. maj inden kl. 10.00 (2. runde)

Ansøgningsrunden annonceres via denne hjemmeside og ugeavisen Holstebro Onsdag. Ugeavisen omdeles til alle borgere i Holstebro Kommune - også dem der ikke modtager reklamer.

Digitalt ansøgningsskema via hjemmesiden

Det obligatoriske ansøgningsskema til indberetning af ansøgning om ønsket §18-tilskud benyttes. Vær opmærksom på, at det kræver et CVR-Nr. med NEM-konto for at få udbetalt tilskud fra kommunen.

Når du bruger ansøgningsskemaet, så får du automatisk en kvittering med kopi af ansøgningen tilsendt på e-mail (formandens e-mail).

Dokumenter som regnskab, budget og vedtægter kan vedhæftes. Du kan få hjælp til at indscanne relevante dokumenter i Kultur & Frivillighuset.

Når ansøgningen er behandlet af Frivillighedsrådet, så mailes afgørelsen til Jeres forenings, gruppes, aktivitets Digitale postkasse i E-boks.  

Frivillighedsrådet anbefaler alle ansøgere at anvende ansøgningsskemaet, da det sikrer at rådet får svar på relevante spørgsmål.

keyboard_arrow_up