Overnatning på skoler

 • Print
 • Forstør tekst

Der er mulighed for at overnatte på vores skoler i kommunen. Dog er der nogle generelle forhold, som du skal sætte dig ind i, inden du søger.

Generelle forhold og betingelser for benyttelse af skoler til overnatning:

 • Skolernes faglokaler, såsom skolekøkken, fysik o.s.v. står ikke til rådighed.
 • Arrangøren stiller selv personale til rådighed såvel før som efter arrangementet til flytning af inventar m.v. i de benyttede lokaler efter pedellens nærmere anvisning.
 • Arrangøren indsender senest 1 uge før arrangementets afholdelse en ansøgning til Nordvestjyllands Brandvæsen om midlertidig overnatning til godkendelse hos Beredskab - Find ansøgning her
 • Arrangøren etablerer i forbindelse med anvendelse af skolen / skolerne til midlertidig overnatning, fast vågen ronderende brandvagt i tidsrummet kl. 22.00 – 06.00.
 • I hele stævneperioden skal der være voksne ledere til stede på skolen for opretholdelse af ro og orden.
 • Arrangøren træffer før benyttelsen de nødvendige aftaler om praktiske forhold med skolen og den tekniske serviceleder.
 • Nogle skoler har natrengøring – andre har eftermiddagsrengøring. Arrangøren er derfor indforstået med at overtage lokalerne som de er, samt påtager sig under og efter stævnet selv at sørge for nødvendig renholdelse, således at lokalerne efter stævnet fremtræder i den stand, som man modtog lokalerne i.
 • I forbindelse med tilbagelevering foretages en vurdering af tilsmudsningen samt fejl og mangler. Skønnes det nødvendigt med ekstra rengøring, vil regning herfor blive fremsendt til arrangøren. Aftale om vurdering af behov for ekstra rengøring, kan evt. aftales med Forenede Rengøring v/Betina Mikkelsen tlf. 4076 0291.
 • Midlertidige eller lejlighedsvise arrangementer kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra Fødevarestyrelsen, men kontakt for en sikkerheds skyld Fødevarestyrelsen for at høre, om det konkrete arrangement kræver registrering eller autorisation. Fødevareafdeling Herning – tlf.: 7227 6900.
 • Arrangøren er indforstået med at betale de med benyttelsen forbundne pedeludgifter. Opgørelse over udgifter vil blive fremsendt.

Sådan søger du

Udfyld og send Ansøgning om benyttelse af skolelokaler til overnatning til fritidsafdelingen@holstebro.dk

Skema:


keyboard_arrow_up