Borgerdrevne aktiviteter ved Tvis Mølle Naturlaboratorium

Klosterhave

Tvis Mølle Have er til læring og formidling om bl.a. planter og deres egenskaber og skal benyttes i formidlingen af den betydelige kulturhistorie i området omkring Tvis Kloster.

Haven skal bidrage med oplevelser, der har fokus på havens planter og træer, som stimulerer sanserne. Haven skal blandt andet indeholde både medicinske urter, abildgård og humlehave samt bistader.

Haven drives af Foreningen Tvis Mølle Have - en forening af frivillige borgere.

klosterhaven2

Foreningen ønsker at formidle viden og oplevelser om havens planter og træer, planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem brugerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser.

Desuden ønsker man at understøtte det aktive fritids- og foreningsliv ved at tilbyde mulighed for frivilligt arbejde, fx naturvejledning og naturpleje, samt socialt samvær i tilknytning til klosterhaven og Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Med sin bynære placering vil Tvis Mølle Have sikre et fundament og en infrastruktur for at komme i kontakt med nye brugere af naturoplevelser.

Er man interesseret i at vide mere kan foreningens formand Bjarne Frandsen kontaktes  på mobil: 2049 0166 eller mail: bjarnefran@gmail.com

Med en beliggenhed mindre end 5 km fra gågaden i Holstebro og i cykelafstand fra en lang række skoler og uddannelsesinstitutioner skabes en bynær og tidssvarende klosterhave, som kan tilgås også af nye brugere af naturen f.eks. udsatte familier, der ikke har adgang til egne haver eller unge, der er brug for luft og praktisk arbejde i samarbejde med mere ressourcestærke borgere.

Projektet er støttet af LAG Struer-Holstebro og Den Europæiske Landdistriktfond for Udvikling af Landdistrikter samt Havefonden af 2007.

Den Europæiske Laddbrugfonds logo

Læs mere om kunst i Holstebro Kommune. Billedet viser vægterne foran Det gamle Rådhus.

Faste O-løbsposter

Vestjysk Orienteringsklub har opsat faste O-løbsposter i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.
Idéen med de faste poster er at skoler, familier, virksomheder, børnefødselsdage, spejdere og andre nemt kan få en sjov tur i skoven.

Læs mere om kunst i Holstebro Kommune. Billedet viser vægterne foran Det gamle Rådhus.

Lappekåten

Spejderne i Holstebro, Mejrup og Tvis har i fællesskab etableret en træ tipi i den sydlige ende af området. Her kan man søge ly, tænde et bål og riste pølser og bage snobrød eller måske overnatte, hvis eventyrlysten er stor.

Læs mere om kunst i Holstebro Kommune. Billedet viser vægterne foran Det gamle Rådhus.

Trailspor

Elever fra Holstebro Gymnasium & HF har skabt et 3 km trail løbespor i området ved Tvis Mølle Naturlaboratorium med elever som projekttovholdere.

Læs mere om kunst i Holstebro Kommune. Billedet viser vægterne foran Det gamle Rådhus.

Stedets Signatur

Afholdelse af et huskunstnerforløb for en lokal 6. klasse samt fremvisning af forestillingen ”Stedets Signatur”. Støttet af Statens Kunstfond.

Læs mere om kunst i Holstebro Kommune. Billedet viser vægterne foran Det gamle Rådhus.

Tvis Mølle Vandmølle Laug

Borgere med interesse i vandmøllen arbejder for at oprette et vandmølle laug, der skal hjælpe med vedligehold og formidling af vandmøllens historie.

Læs mere om kunst i Holstebro Kommune. Billedet viser vægterne foran Det gamle Rådhus.

Samskabelse

Pædagogstuderende fra VIA Holstebro har i samarbejde med dagplejemødre udarbejdet en drejebog, som skal vise hvordan Holstebro Kommunes pædagoger og dagplejemødre kan benytte Tvis Mølle Naturlaboratorium. Drejebogen er fyldt med idéer til aktiviteter, som man kan lave i naturen. 

VIA University College

240 studerende fra fem uddannelser på VIA University College i Holstebro arbejdede med den konkrete opgave: ”Hvordan bliver Tvis Mølle Naturlaboratorium til stedet, hvor alle børn og unge får et forhold til naturen?”

Kun 25 % børn og unge kommer ud hver dag, hvor det tidligere var langt over halvdelen. Derfor arbejdede de studerende på tværs af faggrænser og skabte 24 løsningsforslag, der skal få børn og unge noget mere ud i naturen ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

I uge 42 og 43 blev de 24 forslag fremvist i to udstillinger – i madpakkehuset i Tvis Mølle Naturlaboratorium og i Rådhushallen

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 30. marts 2021 af Jacky Hansen