Koncept Tvis Mølle Naturlaboratorium

Involverende, sanselig og eksperimenterende

Med Tvis Mølle Naturlaboratorium vil vi skabe rammerne for en involverende, sanselig og eksperimenterende formidling i naturen og forny forholdet til – og betydningen af – naturen i hverdagslivet.

Tvis Mølle Naturlaboratorium skal være en vigtig social mødeplads og et centralt aktivitetssted ude i naturen så børn, unge og voksne inspireres til at interessere sig for naturen og får en helt ny mulighed for hverdagsfriluftsliv.

Her skabes oplevelser, værdier og holdninger, der kan være afgørende for, at den brede befolkning ser mulighederne i at tage ud i naturen og bruge den aktivt.

Bynær beliggenhed

Den unikke bynære beliggenhed, den varierende natur og de kulturhistoriske spor i landskabet omkring Tvis Mølle skaber rammerne for:

  • Oplevelser og friluftsliv
  • Formidling af natur og kulturlandskaber
  • Uddannelse inden for især de naturvidenskabelige grene.

Projektet består af de fire tematiserede lærings-laboratorier i form af 4 fysiske platforme i landskabet. Hvert af laboratorierne fokuserer på et af de temaer, som knytter sig til læring om områdets iboende og potentielle kvaliteter: Natur, Vand, Kulturarv og Sundhed.

 

Udformning

Laboratorierne udformes som pavillonlignende konstruktioner, som indpasser sig nænsomt i det smukke landskab. Herfra kan man formidle, undersøge og opleve temaerne i relation til stedets historie, værdier og muligheder i øvrigt. I alle laboratorier er der fokus på en eksperimenterende læring med krop og sanser.

Selv om laboratorierne er fordelt på fire lokaliteter i området, ligger de fortsat så tæt på hinanden, at der opstår synergi og sammenhæng imellem dem og man naturligt ledes rundt til alle fire ved et besøg i området. Dermed kan mange forskellige grupper anvende stedet på samme tid og det gøres muligt at lave integrerede og tværfaglige læringsforløb ved at bruge flere eller alle laboratorier i sammenhæng.

Naturen som laboratorie for læring

Gennem fokus på læring om naturen i naturen, vil vi skabe et udendørs læringslaboratorium, som bliver et tiltrækkende alternativ til skolernes traditionelle lokaler – ikke kun i folkeskolerne men også på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Vi vil gøre læring sjovt, udfordrende, beskidt og betagende, ved at lade det foregå med:

Hænderne i mudderet — Gummistøvlerne i vandet —  Himlen og fuglene over sig — Frøerne og mulden for fødderne.

Med projektet vil vi genetablere et vedkommende forhold til naturen, så interessen og forståelsen for en bæredygtige fremtid forankres i oplevelser på egen krop.

Et stort opland

Tvis Mølle ligger mindre end 5 km fra gågaden i Holstebro og i cykelafstand fra en lang række skoler og uddannelsesinstitutioner. Dermed har området et unikt potentiale for

friluftsliv forankret i skole, institutioner og på arbejdspladser. Her kan skabes et bynært naturlaboratorium, der sikrer udeliv og friluftsaktiviteter for en bred vifte af borgere.

Tvis Mølle Naturlaboratorium får en central rolle i bestræbelserne på at få undervisningen ud af skolernes klasseværelser.

Inden for 5 km går:

  • Ca. 3.000 børn i skole
  • Ca. 1.100 børn i daginstitutioner

En del af Geopark Vestjylland

Tvis Mølle Naturlaboratorium indgår som en del af Geopark Vestjylland. Geoparken er et samarbejde mellem Struer, Lemvig og Holstebro kommuner og har søgt om at blive godkendt som UNESCO Global Geopark. Her er Tvis Mølle Naturlaboratorium tiltænkt en rolle som besøgscenter og portal til flere af de udvalgte sites i Geoparken.

 

Med Tvis Mølle Naturlaboratorium og de fire læringslaboratorier får landskabet og naturen et nyt kommunalt fyrtårn. Et fyrtårn, der sammen med projekter som Geopark

Vestjylland skal være borgernes indgang til flere oplevelser i naturen.