Frivilligt socialt arbejde

  • Print
  • Forstør tekst

Ansøgning om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde 

Holstebro Kommune afsætter årligt puljemidler, som kan søges til støtte af det frivillige sociale arbejde i kommunen efter Lov om social service (§18).

Her finder du bl.a. principper for tildeling af tilskud og bevillingsoversigter fra tidligere år.

Ansøgningsfrister og annoncering

Holstebro Frivillighedsråd bevilger §18-tilskud ved to halvårlige ansøgningsrunder. Der er ansøgningsfrist:

  • 1. oktober (1. runde)
  • 1. maj (2. runde)

Ansøgningsrunden annonceres via denne hjemmeside og ugeavisen Holstebro Onsdag. Ugeavisen omdeles til alle borgere i Holstebro Kommune - også dem der ikke modtager reklamer.

Digitalt ansøgningsskema via selvbetjening

Ansøgningsskemaet er obligatorisk til indberetning af ønsket §18-tilskud. Vær opmærksom på, at det kræver et CVR-Nr. med NEM-konto for udbetaling af tilskud fra kommunen.

Ved brug af ansøgningsskemaet,  får du automatisk kvittering med kopi af ansøgningen tilsendt på e-mail (formandens e-mail).

Dokumenter som regnskab, budget og vedtægter skal vedhæftes. Du kan få hjælp til at indscanne relevante dokumenter i Kultur & Frivillighuset.

Når ansøgningen er behandlet af Frivillighedsrådet, så mailes afgørelsen til Jeres forenings, gruppes, aktivitets Digitale postkasse i E-boks.  

Frivillighedsrådet anbefaler alle ansøgere at anvende ansøgningsskemaet, da det sikrer, at rådet får svar på relevante spørgsmål.

keyboard_arrow_up