Aktivitetstilskud

  • Print
  • Forstør tekst

Udvalget for Kultur og Fritid afsætter hvert år et beløb, der kan ydes som aktivitetstilskud til foreninger for medlemmer under 25 år.

Aktivitetstilskuddet består af et medlemstilskud, som udbetales efter følgende retningslinjer:

Medlemstilskud 

Medlemstilskud, der fastsættes i forhold til det beløb, som aktive medlemmer under 18 år bosat i Holstebro Kommune har betalt i kontingent i det kalenderår, der ligger til grund for tilskudsberegningen.

For at beregne aktivitetstilskuddet udregnes for hver forening det gennemsnitlige kontingentbeløb for medlemmer under 18 år og det gennemsnitlige kontingentbeløb for medlemmer mellem 18 år og 25 år.

  • Et årligt kontingent på mindre end 100 kr. ydes der ikke tilskud til. 
  • Er det årlige kontingent på mere end 600 kr. ydes der kun tilskud for et kontingentbeløb på 600 kr. og der trækkes 100 kr. fra dette beløb inden der ydes tilskud.
  • For aldersgruppen 18 – 25 år kan medlemstilskuddet max. udgøre 100 kr. pr. medlem betinget af et kontingent på minimum 200 kr.   
  • Medlemstilskud til handicapmedlemmer beregnes på baggrund af indbetalt kontingent x 2 for medlemmer under 25 år.

Senest den 1. april hvert år indsender foreningerne underskrevet ansøgning om aktivitetstilskud vedlagt underskrevet erklæring om foreningens kontingentsatser.

Følger foreningens regnskabsår ikke kalenderåret skal kontingentoplysningerne for de enkelte medlemmer opgives således, at det tydeligt fremgår, fra hvilket regnskabsår indbetalingen vedrører.

Udbetaling af aktivitetstilskud finder sted hvert år i juni eller juli måned.


keyboard_arrow_up