Holstebro Kommune

Kultur og Frivillighuset

subpage-img

Kultur og Frivillighuset er et samlingspunkt for frivillige sociale foreninger i hele vores kommune.

Der er i dag tilknyttet 122 medlemsforeninger.

Flere af foreningerne deler i dag kontorfællesskab og der er et tæt samarbejde med de øvrige foreninger i lokalområdet. 

Foreningens formål

  • støtte
  • inspirere
  • formidle og synliggøre
  • skabe samarbejde på tværs
  • igangsætning/Selvhjælp 

Tilbud

De forskellige foreninger kan få hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaer til frivilligt socialt arbejde efter §18. Foreningerne kan også henvende sig, hvis der er brug for praktisk hjælp, herunder opstart af nye projekter.

Enhver borger kan henvende sig for at få oplysninger om foreningens tilbud og aktiviteter. Det er gratis for den enkelte person at bruge huset til, f.eks. at deltage i selvhjælpsgruppe, yde en frivillig indsats eller modtage rådgivning og vejledning. 

Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kigge på vores hjemmeside: kulturogfrivillighuset.dk

Kontakt

Kultur & Frivillighuset

Nygade 22
7500 Holstebro

kfh@kulturogfrivillighuset.dk

Tlf.: 9741 3055

Åbningstider

09.00 til 15.00 - mandag til torsdag 
09.00 til 13.00 - fredag