Lån til tilslutningsbidrag og private spildevandsanlæg

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har besluttet, at du jf. bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, LBK nr. 1112 af 30. august 2013 kan søge lån til dækning af udgifter i forbindelse med:

  • tilslutning til forsyningens kloak. Der ydes kun lån til tilslutningsbidraget. Du skal selv betale for ledninger m.v. på egen grund. 
  • etablering af renseanlæg på egen grund, hvis du har modtaget påbud om forbedret/fornyet spildevandsrensning på din ejendom. Der ydes kun lån til selve renseanlægget. Du skal selv betale for ledninger til og fra anlægget samt evt. bundfældningstank.  Gælder ikke ved påbud om separering på egen grund.

Du kan søge om lån til ovenstående, hvis følgende er opfyldt:

  • du er ejer af ejendommen og bor i den.
  • du har fra Holstebro Kommune fået brev om, at du skal tilsluttes forsyningens kloak, det vil sige, at du har tilslutningspligt jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller du har fået brev om, at du skal forbedre rensningen på din ejendom jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1.
  • du er folkepensionist eller får udbetalt socialpension, førtidspension eller efterløn.
  • det er en betingelse for lånet, at der er friværdi i boligen, idet der kræves pant heri. 

Låneordningen gælder også for sommerhuse, dog ikke hvis du udlejer huset i længere perioder.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om lån ved at kontakte Holstebro Kommunes Borgerservice, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro. De undersøger, hvorvidt du opfylder betingelserne for at låne, jf. ”Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013”.
Du skal søge digitalt ved at anvende ansøgningsblanket ”Lån til betaling af ejendomsskatter”.

Hvornår søger jeg?

Når din ejendom endeligt skal tilsluttes vil du fra kommunen modtage et brev med oplysninger og en tidsfrist for tilslutning på typisk 6 mdr. Det er efter modtagelse af dette brev, at du kan søge kommunen om lån.

I forbindelse med at du modtager påbud om forbedret spildevandsrensning vil du også modtage information om muligheden og tidsfristen for at søge om lån til spildevandsanlægget.


keyboard_arrow_up