Merudgifter til voksne

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 05. juli 2018
af Anne Houstoer Christensen

Du kan søge om tilskud til merudgifter, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Tilskuddet kræver, at du har merudgifter på minimum 6.408 kr. årligt (2018 niveau) 

Lovgrundlag 

§ 100 i Lov om Social Service (SEL). 

Ydelser inden for §100

Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, der er en konsekvens af nedsat funktionsevne.

 

Læs mere på ministeriets hjemmeside www.sm.dk 

Socialafdelingen Januar 2018

 


keyboard_arrow_up