Merudgifter til voksne

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 08. juli 2022
af Social og sundhed

Du kan søge om tilskud til merudgifter, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Tilskuddet kræver, at du har merudgifter på minimum 6.804 kr. årligt (2021 niveau) 

Lovgrundlag 

§ 100 i Lov om Social Service (SEL). 

Ydelser inden for §100

Dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, der er en konsekvens af nedsat funktionsevne.

 

Læs mere på ministeriets hjemmeside www.sm.dk 

Socialafdelingen Januar 2018

 


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 08. juli 2022 af Social og sundhed