Move VIA Fun

Move VIA Fun er et projekt, der henvender sig til overvægtige 9-12-årige børn og deres forældre i Holstebro Kommune. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sundhedscentret og VIA University College i Holstebro. 

Formålet med projektet er at etablere et tilbud til overvægtige børn, som har brug for et springbræt til de eksisterende idrætstilbud og/eller et boost i forhold til deres selvopfattelse, trivsel og vægttab. I tilbuddet fokuseres der på, at børnene oplever glæden ved bevægelse i fællesskab med andre, og at de bliver præsenteret for sjove og alsidige bevægelsesformer, derunder lokale idrætsforeninger. Undervejs inddrages desuden aktiviteter vedrørende kost, individuelle målsætninger og forældreinvolvering. Disse elementer skal skabe mulighed for positiv udvikling af livsstil og reducering af børnenes overvægt.

Move VIA Fun folder 2018

Tidsplan

I 2018 oprettes to nye hold:
Hold 1: 20. februar - 19. juni
Hold 2: 11. september - 11. december

Første gang er mødested: VIA University College, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro. 

Instruktører

  • Celina Rud Gyde, fysioterapeutstuderende 
  • Sara Overgaard, ergoterapeutstuderende
  • Malene , fysioterapeutstuderende

keyboard_arrow_up