Myndighed Social

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 14. februar 2022
af Social og sundhed

Myndighed Social træffer afgørelser og bevilger indsatser til voksne borgere med betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, psykisk sygdom og/eller andre sociale udfordringer som hjemløshed, misbrug mv.

Målgruppe

Målgruppen er voksne borgere over 18 år med:

  • Fysisk funktionsnedsættelse, herunder erhvervet hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat talefunktion, syns- eller hørenedsættelse mv.
  • Psykisk funktionsnedsættelse, herunder udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser mv.
  • Psykosociale handicaps, herunder sindslidelser.
  • Misbrug af alkohol og/eller stoffer samt andre problemstillinger forbundet med social udsathed.

keyboard_arrow_up