Myndighedsområdet

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. oktober 2021
af Elisabeth Haahr Christensen

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder til dig.

Den hjælp der kan tilbydes dig, vil altid tage udgangspunkt i dine behov og i hvor høj grad, du selv er i stand til at deltage.

Så hvis du i forbindelse med eksempelvis fysisk og psykisk sygdom, svækkelse eller handicap mener, at du har brug for hjælp og rådgivning i forhold til: 

kan du rette henvendelse til en visitator i Myndighed. Visitatoren er en faguddannet person, der sammen med dig vurderer dine behov og evt. muligheder for hjælp.


Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid:

Visitatorerne hverdage  kl 08.30 – 09.30.

Administrationen hverdage kl. 09.30 -11.30.

keyboard_arrow_up