Ud på tur – velkommen til kommunens naturvejlederture 2018

Natur og kultur i Mundbjerg - vandretur ad Mundbjerg Natursti
 

Sammen med biolog Bo Boysen fra Holstebro Kommune arrangerer Holstebro Museum en vandretur ad Mundbjerg Natursti. Vi mødes ved parkeringspladsen ved Herrup Kulturhus, hvorfra vi går ned i ”Mumidalen” og følger naturstien rundt om dalen ved Mundbjerg. På turen vil Bo Boysen fortælle om naturen i området, mens museumsinspektørerne Ann Bodilsen og Niels Terkildsen vil fortælle om de mange kulturspor, vi kender fra området lige fra rensdyrjægere for 13.000 år siden over en stor vikingeboplads til en bondeteglovn fra 1800-tallet. Turen er ca. 4 km lang, så vi holder en pause, inden vi bliver trætte i benene og spiser vore medbragte madpakker.

Turledere: Ann Bodilsen og Niels Terkildsen, Holstebro Museum og Bo Boysen, Holstebro Kommune.
Arrangør: Holstebro Museum og Holstebro Kommune.
Mødested: Parkeringspladsen ved Herrup Kulturhus, Skolegade 19, 7830 Vinderup.
Tid: Kl. 18 – ca. 21.
Turlængde: Ca. 4 km.
Tlf.: 2118 7288.
Mail: ann.bodilsen@holstebro-museum.dk.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Ja – hvis man kan gå 4 km ad stier.
Medbring: Mad og drikke.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Kys frøen og se fisken i øjnene, når vi går på opdagelse i naturen ved Tvis Mølle Naturlaboratorium


Kom med på oplevelse i naturen omkring Tvis Mølle. Vi skal opleve fiskene og alt det andet liv i Tvis Å, når vi prøver elfiskeri og netfiskeri. Vi undersøger de gamle dambrugsdamme og finder ud af hvilke dyr, der lever her – mon ikke vi fanger en haletudse eller to? Måske har vi modet til at kysse en frø og se om eventyret om prinsen taler sandt?

Desuden vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med en masse vilde blomster og fugle og meget andet fra naturens skatkammer. Vi tænder bålet og byder på snobrød og pølser. Arrangementet er for alle, ikke mindst børnefamilier.

Turledere: Projektleder Helene Kiærskou, vandløbsbiolog Jakob Larsen, biolog Ida Spangsmose Bak samt naturvejleder Bo Boysen.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Tvis Mølle Naturlaboratorium, Tvis Møllevej 15, 7500 Holstebro.
Tid: Kl. 13 – 16.
Turlængde: Ca. 2 km.
Tlf.: 9611 7794.
Mail: helene.kiaerskou@holstebro.dk.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Ja.
Medbring: Gummistøvler.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Vi fejrer det blå flag ved Thorsminde med en naturvejledertur sammen med en erfaren biolog. Naturskolen i Thorsminde stiller waders, net, spande og akvarier til rådighed, så vi kan fange og studere nogle af de smådyr, der lever i Nissum Fjord.

Turledere: Biolog Allan E. Clausen.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Thorsminde Naturskole, Skolegade 25, 6990 Ulfborg.
Tid: Kl. 14.00 – 16.00. Der er i tidsrummet mulighed for at støde til ved fjorden ud for Fjordvænget.
Tlf.: 9611 7820.
Mail: allan.e.clausen@holstebro.dk.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Nej.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Kom med på skovtur i din sommerferie!

Kom, skal vi bruge et par timer sammen? Vi skal se på nogle af skovens hemmeligheder. Vi ser om vi kan finde hvor de vilde dyr bor. Vi bruger også tid på at finde liv ved vandhullet.

Vil du med, så er du velkommen.

Turledere: Skovarbejder Bøje Sørensen.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro.
Tid: Kl. 13 – 15.
Turlængde: Ca. 2 km.
Tlf.: 4042 0491.
Mail: boje.sorensen@holstebro.dk.
Målgruppe: Turen er egnet for alle som kan bevæge sig frit.
Medbring: Støvler.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Naturen ude omkring Hjerl Hede er vidunderlig, ikke mindst når lyngen blomstrer midt i august. Og så er den fuld af gode historier. Vi tager en god lang tur ude langs Flyndersø og hører undervejs om stedets historie, om de vilde dyr og planter og om hvordan landskabet blev formet ved slutningen af sidste istid. Kaffen tager vi til sidst ved Jægerhytten.

Turledere: Formidlingsinspektør Kira Klinkby, Hjerl Hede, og naturvejleder Bo Boysen, Holstebro Kommune.
Arrangør: Frilandsmuseet Hjerl Hede og Holstebro Kommune.
Mødested: Ved indgangen til Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup.
Tid: Kl. 14 til ca. 16:30.
Turlængde: Ca. 5 kilometer.
Tlf.: 2118 7962.
Mail: kira.klinkby@hjerlhede.dk.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Ja, for alle der kan gå 5 km ad stier.
Medbring: Kaffe og kage, og gerne gummistøvler.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Få smag på svampe og vilde planter ved Skovlund Naturskole

Vi mødes ved parkeringspladsen ved Skovlund kl. 14:00. Ved bålpladsen bliver deltagerne introduceret til svampenes og de vilde planters spændende verden, og efterfølgende sker der indsamling af svampe og planter i et nærliggende, smukt skovområde.

Ca. kl. 15:30 samles vi igen ved bålpladsen, hvor vi drikker den medbragte kaffe. De ”heldige” vil få mulighed at tilberede svampene på grillen, og laver vildplantesalat. Husk at medtage svampekurv, kniv og lille pensel til at rense svampe med. Forhåndskendskab til svampe og vilde panter er ikke nødvendigt.

Turledere: Biologerne Payman Sidiq, Ida Spangmose Bak og Haris Nuhanovic.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Parkeringspladsen ved Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro.
Tid: Kl.14 til ca.17.
Turlængde: Ca. 3 - 5 km.
Tlf.: 9611 7814.
Mail: haris.nuhanovic@holstebro.dk.
Målgruppe: Turen er for alle naturinteresserede, velegnet som familieudflugt.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Nej.
Medbring: Drikkevarer, brød, svampekurv, kniv og lille pensel.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Vi mødes ved Holstebro Kaserne. Derfra cykler vi mod øst forbi det offentligt tilgængelige naturområde ved den genslyngede Felding Bæk. Herfra går turen videre til Gryde Å, hvor vi tager et afstikker ind i militærterrænet ved Sognstrupvej, for at se spor af bæverens aktiviteter langs Gryde Å og Hestbjerg Bæk og se hvordan bæveren kan ændre naturen markant.

Vi cykler tilbage med en afstikker til Gryde Å ved Idomlundvej, hvor Grydeå Dambrug lå frem til 2010 og hvor vandløbet senere er blevet restaureret af Holstebro Kommune. Her skal vi se hvilke fisk og smådyr, der lever i åen.

Turledere: Biologerne Mads Nedergaard og Jakob Larsen.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Parkeringspladsen foran Holstebro Kaserne.
Tid: Kl.13 til ca.16.
Turlængde: Ca. 23 kilometer.
Tlf.: 9611 7798.
Mail: Jakob.Larsen@holstebro.dk.
Målgruppe: Primært voksne.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Nej.
Medbring: Gummistøvler og tøj, der passer til vejret. Drikkevarer- evt. lappegrej og pumpe.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Kom med på tur i din lokale skov. Der vil blive informeret om kommunens skovpolitik, og vi ser nærmere på den urørte del af skoven.

Vi går til pyntegrønt træerne, og her får du mulighed for at samle ind til årets juledekoration.

Turleder: Skovarbejder Bøje Sørensen.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Skovlund Naturskole, Nybovej 28, 7500 Holstebro.
Tid: Kl.10:30 til 12:30.
Turlængde: Ca. 2 km.
Tlf.: 4042 0491.
Mail: boje.sorensen@holstebro.dk.
Målgruppe: Det voksne publikum, men børn er velkomne.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Nej.
Medbring: Grensaks.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Vi mødes ved Holstebro kasernes parkeringsplads ved Ringvejen. Derfra kører vi i bil til nogle af de fine vandløb i kommunen.

December er toptidspunkt for ved selvsyn at se laks og havørreder stå og gyde på åernes lavvandede partier med grus- og stenbund. Laksebestanden i Storå er så stor, at der er en reel chance for at se laksen. I 2017 så vi mange og store laks på turen. Hvor vi kører hen afgøres på dagen, da det afhænger af aktuelle observationer og hvor meget vand, der er i vandløbene på dagen. Turen vil gå til enten Idom Å, Gryde Å, Vegen Å og/eller Råsted Lilleå. Måske lægges turen også forbi en af de små bække hvor bæk- og havørrederne gyder. Der vil blive fortalt om laksen og arbejdet for at genoprette bestanden.

Turledere: Biologerne Mads Nedergaard og Jakob Larsen.
Arrangør: Holstebro Kommune.
Mødested: Parkeringspladsen foran Holstebro Kaserne.
Tid: Kl.9:30 til ca.12.
Tlf.: 9611 7798.
Mail: Jakob.Larsen@holstebro.dk.
Målgruppe: Alle.
Handicapegnet: Nej.
For gangbesværede: Nej.
Medbring: Støvler og tøj, der passer til vejret.
Pris og tilmelding: Gratis arrangement, ingen tilmelding.

Teknik og Miljø
Teknik og Miljø

Natur og Miljø

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up