Nedsivningstilladelse

Før du etablerer et nyt nedsivningsanlæg, er det en rigtig god idé at kontakte en kloakmester. Kloakmesteren skal lave alle de nødvendige forundersøgelse for et nedsivningsanlæg.

På nedenstående kortlinks kan kloakmesteren undersøge at placeringen af nedsivningsanlægget overholder alle de nødvendige natur- og miljølovgivningskrav.

Her kan kloakmesteren optegne en skitse over anlæggets placering

Kloakmesteren skal derefter ansøge Holstebro Kommune om tilladelse via kommunens nye ansøgningsportal.

Ansøg om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg

Først når Holstebro Kommune har givet tilladelse, må du gå i gang med at etablere dit nedsivningsanlæg.

Indsend nye dokumenter til eksisterende sag 

Færdigmelding af kloakarbejde med sagsnummer

Nedsivningstilladelse


Afstandskrav til vandindvindingsanlæg og vandløb

Du kan på dette kortopslag kontrollere afstandskravene til boringer og brønde, vandløb, søer og hav.


Drikkevandsinteresser

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) via dette kortopslag.


Naturbeskyttelse

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor naturbeskyttede områder via dette kortopslag.


Byggelinjer og fredning

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor området omfattet af fredning og beskyttelseslinjerne via dette kortopslag.


Jordforurening

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor område med jordforurening via dette kortopslag.


Renseklasseoplande i Holstebro Kommune

Du kan kontrollere om anlæggets placering ligger indenfor område omfattet af renseklasse via dette kortopslag.


Teknik og Miljø

Team Vand og Ressourcer - Spildevand

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up