Forslag om bedre muligheder for tæt-lav boligbyggeri sendt i høring

31. marts 2023

Planl��gning Byggeri Bolig

Holstebro Kommune vil gøre det tydeligere for bygherrer og projektudviklere, hvor der kan opføres tæt-lav boligbyggeri i områder i Holstebro, Mejrup og Mejdal.

Holstebro Kommune oplever en stigende interesse for at opføre tæt-lav boligbyggeri som her ved Østerbrogade i Holstebro.

Holstebro Kommune oplever en stigende interesse fra bygherrer og projektudviklere, som kunne tænke sig at opføre tæt-lav boligbyggeri – herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende – i eksisterende boligområder i Holstebro, Mejdal og Mejrup.

Det er imidlertid ikke i alle boligområder, at tæt-lav bebyggelse kan indpasses uden at bryde væsentligt med områdets karakter. Derfor har kommunen lavet et forslag til et kommuneplantillæg, som skal gøre det nemmere at få lov til at opføre tæt-lav boligbyggeri i en række udpegede områder.

Der er tale om områder langs Lemvigvej/Skolegade i Holstebro, Skivevej i Holstebro, Viborgvej i Holstebro, Østerbrogade i Holstebro, Herningvej i Holstebro, Viborgvej i Mejrup og Prins Buris Vej i Mejdal. Kriterierne for udpegningerne er, at områderne er placeret langs større veje, hvor bebyggelsen i dag fremstår med forskelligartet udtryk og arkitektur.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 16 bliver de pågældende områder udskilt fra de eksisterende rammeområder, hvor det vurderes at tæt-lav boligbyggeri vil kunne integreres i den eksisterende bebyggelse. Rammebestemmelserne for de nye rammeområder skal blandt andet tilgodese, at ny bebyggelse tilpasses områdets og gadens karakter, og at der kan etableres tilstrækkelige og anvendelige udendørs opholdsarealer.

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses her: https://dokument.plandata.dk/12_11240069_1680090720743.pdf 

Ændringsforslag eller indsigelser til planforslaget kan sendes til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, senest den 25. maj 2023.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Plan på tlf. 9611 7558 eller pr. e-mail til tm@holstebro.dk 

 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X