Holstebro Kommune styrker ledelsen på plejecentrene for at sikre kvalitet

21. december 2021

��ldre

Flere resurser fra byrådet skal løfte driften af ældreområdet. Mere nærværende ledelse skal øge kvalitet og tryghed på plejecentrene, samt trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Holstebro Kommune

Pleje og omsorg for ældre og det værdige ældreliv er højt prioriteret i byrådet. Derfor er der i budgetforliget afsat ekstra midler til at investere i nærværende ledelse på kommunens plejecentre.

Med midlerne skal der gives mere tid til nærværende, synlig og faglig ledelse. Målet er også at skabe mere tid til eksempelvis samarbejdet med pårørende, vennekredse og lokalsamfundet. Ligeledes skal en mere nærværende ledelse skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for de ansatte.

- Social- og Sundhedsudvalgets ønske er at sikre mest mulig kvalitet og tryghed for beboerne, og samtidig inddrage de pårørende og lokalsamfundet. Med den nye ledelsesstruktur tages der et vigtigt skridt i denne retning. Vores ønske har længe været at opgradere på ledelse på plejecentrene, og jeg er glad for, at det nu bliver virkelighed, fortæller Jens Kristian Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Ambitionen for ældreområdet er, at ledelsen af plejecentrene i samarbejde med borgere, medarbejdere, pårørende og lokalsamfund kan sikre grundlaget for ældreomsorgen, så kommunen er klar til nutidens og fremtidens udfordringer. Derfor kommer der nu en udvidelse af ledergruppen, med 4 nye ledere. Derudover skal der ansættes 3 ledere, der tager over efter nuværende ledere.

Medarbejderne hilser mere nærværende ledelse velkommen

Mere tid til ledelse kan tolkes som mindre tid til "varme hænder". Men sådan ser social- og sundhedsassistent og fællestillidsrepræsentant for FOA Helle Ørskov ikke på det. Det skyldes ifølge Helle Ørskov, at en mere nærværende ledelse betyder, at medarbejderne ikke vil stå alene, når svære beslutninger tages, samtidig med at det sikrer et godt samarbejde med pårørende og frivillige.

-Mere tid til nærværende ledelse vil være en gevinst for os som medarbejdere, og dermed også for borgerne. En nærværende leder, der er til stede i hverdagen, vil betyde, at vi har let adgang til en, der kan give sparring på det, vi møder. Det vil betyde, at små problematikker hos borgerne og på arbejdspladsen ofte vil kunne løses, før de bliver til komplekse problemstillinger, siger Helle Ørskov.

I arbejdet for at skabe en mere nærværende ledelse skal de kommende ledere også være med til at få et nyt ledelsesgrundlag til at leve ude på plejecentrene.

-Med så mange nye ledere, der ansættes samtidigt, får vi en unik mulighed for at skabe et fælles afsæt. Der er planlagt grundig introduktion og onboarding af vores nye ledere, så de får den bedste start. Der er allerede meget kompetente ledere i ledergruppen, som glæder sig til at være sparringspartnere for de nye ledere, fortæller Anette Colding Brun, Sundheds- og ældrechef.

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X