Lærere får permanent samarbejdsaftale om arbejdstid

20. januar 2022

B��rn

Sidste års samarbejdsaftale med Vestjysk Lærerforening gøres nu permanent. Det sker efter at både kommunens forvaltning, skoleledelsen, Vestjysk Lærerforening og ikke mindst lærerne selv er enige om at fortsætte det gode samarbejde om folkeskolen.

Glæden var stor, da Holstebro Kommune og Vestjysk Lærerforening underskrev en samarbejdsaftale for første gang siden 2013. Og glæden er ikke blevet mindre, nu hvor aftalen bliver permanent.

I marts 2021 underskrev Holstebro Kommune og Vestjysk Lærerforening en samarbejdsaftale om arbejdstid for første gang siden 2013. Den 1-årige aftale, der understøtter dialogen, den lokale inddragelse og råderum, samtidig med at den sikrer lærernes tid til forberedelse og klasselæreropgaven, er så værdifuld, at den nu er blevet til en permanent aftale fra 1. august 2022, hvor den nuværende aftale ellers udløber.

Kommunen og lærerforeningen har sammen med tillidsrepræsentanter og skoleledere evalueret aftalen. Tilbagemeldingerne - både de løbende og på et fælles dialogmøde - har været, at alle parter ønsker at fastholde aftalen. Den er grundlag for et godt arbejde lokalt og giver anledninger til konstruktive dialoger.

I Vestjysk Lærerforening vækker det stor glæde, at den 1-årige aftale nu gøres permanent. Her har man oplevet, hvordan aftalen har styrket samarbejdet mellem både kommunen og Vestjysk Lærerforening samt mellem tillidsrepræsentanter og ledelse på den lokale skole. Ifølge Vestjysk Lærerforening har aftalen bidraget til, at lærerne kan få større mulighed for at udøve deres professionelle dømmekraft. Derved kan de bedre lykkes med deres kerneopgaver. Det fortæller formanden for Vestjysk Lærerforening Torben Voss:

- Det er glædeligt, at vi nu har en permanent aftale, så vi sammen fortsat får sat rammer for lærernes arbejde og dermed styrket undervisningen og elevernes trivsel. Aftalen har givet et godt grundlag, og jeg ser frem til, at vi nu også på lang sigt kan få sat overenskomstens centrale elementer i værk.

Lærerne skal fortsat kunne trives og udvikle sig

Holstebro Kommune og Vestjysk Lærerforening har en god og kontinuerlig dialog om aftalen, så parterne fortsat kan videreudvikle de gode skoler i kommunen. Væsentlige elementer er inddragelse, dialog mellem medarbejdere og ledere, gode rammer samt klarhed om forventninger.

- Alle er enige om, at samarbejdet mellem lærerne, ledelsen, forvaltningen og Vestjysk Lærerforening har stor betydning. Derfor glæder det mig, at vi har fået et permanent og stærkt samarbejdsgrundlag, der understøtter den lokale inddragelse, så lederne og lærerne på vores skoler lykkes i deres vigtige opgaver med børn og unge, fortæller Peter Fogde Mikkelsen, skole- og rådgivningschef.

Skolelederforeningen har været en del af drøftelserne og bakker op om aftalen mellem Holstebro Kommune og Vestjysk Lærerforening.

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X