Nyt projekt skal reducere sygefraværet på handicapområdet

5. maj 2022

Socialomr��det

Holstebro Kommune har fået 850.000 kr. til projektet "Flere Langtidsfriske", som over en toårig periode skal reducere sygefraværet blandt medarbejderne på voksenhandicapområdet.

Billedtekst: Forrest Ann Christina Just, pædagog / vejleder, Hjerneskadeteamet, i midten centerleder Inge Nørgaard og bagerst sygefraværskoordinator Ole Muff Andersen.

Projektet har særlig fokus på, i fællesskab mellem medarbejdere og ledelse, at få aftalt og anvendt gode procedurer omkring sygefravær og samtidig arbejde forebyggende med trivslen på arbejdspladserne.

- Vi ser frem til at samarbejde med ledelsen om at sætte fokus på reduktion af sygefraværet og er glade for, at der er afsat 850.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet. Det er indlysende, at et mindre sygefravær er til gavn for både medarbejdere og borgere, fortæller Ann Christina Just, som er pædagog og næstformand i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget i Center for Handicap.

I det seneste år er sygefraværet steget ca. 3 % blandt medarbejderne på voksenhandicapområdet sammenlignet med forrige år. Det er en udvikling, som "Flere Langtidsfriske" skal vende.

- Corona spiller selvsagt ind på tallene, men der er ingen tvivl om, at der er et potentiale i at forebygge og sikre en tidlig indsats og derved nedbringe sygefraværet, siger Inge Nørgaard, som er centerleder i Center for Handicap.

Til at koordinere sygefraværsindsatsen og lede projektet er Ole Muff Andersen ansat som sygefraværskoordinator. Ole har samme rolle i et lignende sygefraværsprojekt i socialpsykiatrien i Holstebro Kommune, og erfaringerne fra det projekt videreføres i "Flere Langtidsfriske".

- Erfaringen er at man ved godt samarbejde ledelse og medarbejdere i mellem, anvendelse af gode procedurer og ved at arbejde aktiv brug af data og løbende opfølgning, kan rykke på trivslen og sygefraværet. Den udvikling glæder jeg mig til at være med til at understøtte i Center for Handicap, udtaler Ole Muff Andersen.

Midlerne til "Flere Langtidsfriske" kommer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser. Projektet strækker sig frem til og med februar 2024. 

Tilbage

visibility_off visibility
Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Mobiltelefon med uåbnet mail

X